FM HRC verksamhet

FM HRC är ett kompetenscentrum för hela Försvarsmakten. 

Försvarsmaktens HR-centrum
Försvarsmaktens HR-centrum
Foto: Olof Holdar

FM HRC stödjer förbanden med bland annat rekrytering, bemanning, utveckling och avveckling av personal samt med personaladministration, löneproduktion och arbetsmiljöfrågor.

Förbandet stödjer samtliga stridskrafter i fred, kris och krig.

Försvarsmaktens HR-centrum
Fakta Försvarsmaktens HR-centrum
  • Förkortning: FM HRC
  • Ort: Stockholm
  • Personal: 250
Så har vi räknat