HR-centrums verksamhet

Försvarsmaktens HR-centrum finns för att Försvarsmaktens ska kunna bemanna, utbilda och rusta dagens och morgondagens krigsorganisation.

Försvarsmaktens HR-centrum arbetar huvudsakligen med att olika personalkategorier i Försvarsmakten ska attraheras, rekryteras, utvecklas, behållas och – om så erfordras – avvecklas.

Försvarsmaktens HR-centrum har bred kompetens inom personalförsörjning, löneproduktion, chefsrådgivning, marknadskommunikation samt uppföljningsverksamhet. Detta skapar förutsättningar för såväl krigsförband som grundorganisation. Förbandet stödjer samtliga stridskrafter i fred, kris och krig på ett enkelt, enhetligt och effektivt sätt.

HR-centrums verksamhet ska fungera i fred, kris och krig.

Försvarsmaktens HR-centrum
Fakta Försvarsmaktens HR-centrum
  • Förkortning: FM HRC
  • Ort: Stockholm
  • Personal: 250
Så har vi räknat