HR-centrums verksamhet

Försvarsmaktens HR-centrum finns för att Försvarsmakten ska kunna bemanna, utbilda och rusta dagens och morgondagens krigsorganisation. Förbandet ansvarar för två övergripande verksamhetsområden – HR och service. En hel del av HR-centrums verksamhet är placerad i Stockholm men förbandet har medarbetare på över 20 platser i Sverige inom cirka 90 kompetensområden och yrkeskategorier.

Förbandet ansvarar för Försvarsmaktens gemensamma förvaltning och stödverksamhet inom service, administration och HR. Exempelvis kan det handla om operativ effekt genom att leverera och förbättra tjänster och produkter inom rekrytering, logi, reseadministration, ekonomiredovisning och grafisk produktion.

Försvarsmaktens HR-centrum har bred kompetens inom personalförsörjning, löneproduktion, chefsrådgivning, logistikledning, inköp, arkiv och expeditionstjänst, ekonomiredovisning, marknadskommunikation, grafisk produktion, logiverksamhet, resetjänster samt beställnings- och uppföljningsverksamhet. Detta skapar förutsättningar för såväl krigsförband som grundorganisation. Förbandet stödjer samtliga stridskrafter i fred, kris och krig på ett enkelt, enhetligt och effektivt sätt.

Försvarsmaktens HR-centrum
Fakta Försvarsmaktens HR-centrum
  • Förkortning: FM HRC
  • Ort: Stockholm
  • Personal: 700
Så har vi räknat