IFOR/SFOR – Bosnien

Den nordisk-polska brigaden bildades i december 1995 som en följd av att NATO tog över operationen i Bosnien. Brigaden bestod av mekaniserade bataljoner från Sverige, Norge, Danmark, Finland samt Polen. De främsta chefs- och stabsbefattningarna cirkulerade mellan länderna.

Traditionellt har de enskilda deltagarländerna i en NATO–operation ansvarat för eget underhåll. I Bosnien kom man dock överens om att bilda en gemensam underhållsfunktion, Nordic Support Group (NSG), som placerades i södra Ungern i staden Pecs. NSG bestod av en chef, stab och ett stabskompani. På samma plats placerade samtliga länder sitt National Support Element (NSE). Denna typ av samverkan var mycket kostnadseffektiv och var föremål för studiebesök från många andra länder som deltog i multinationella förband. 

Personal som ingick i den svensk-danska bataljonen NORDBAT 2 fick nu ta av FN:s blå basker. Inledningsvis bars grön fältmössa och i januari kom en baskermössa. Den mössa som var tillgänglig i tillräckligt antal var en norsk brun basker och som mössmärke valdes Livregementet grenadjärer (I3) tecken med tre kronor. 

Fordon målades om från FN-vitt till maskeringsmålning med texten IFOR. FN-märket på rockärmen sprättades bort och ersattes med IFOR-tecken. Den svenske bataljonschefens ställföreträdare avlöste sin danske chef och det övriga danska inslaget i BA05; viss stabspersonal, stridsvagnskompaniet och flygsamverkansgruppen, bildade kärnan i den blivande danska bataljonen. BA05 ändrade nu namn från NORDBAT 2 till SWEBAT. 

I likhet med många andra truppbidragare etablerade Sverige egen underrättelse- och signalspaningsfunktion. Efter ett år ändrade NATO:s operation namn från IFOR till SFOR och därmed fick alla fordon ny märkning och personalen sprättade bort och sydde fast nya märken på uniformer. Under BA06 tid erhölls ett nytt mössmärke, tre kronor inneslutna i en oval. I takt med positiv utveckling i området reducerades personalstyrkan efter hand. I bataljon BA07 ingick ett lettiskt skyttekompani om 92 man. 

Den svenska bataljonen avvecklades i slutet av 1999 och ersattes av en minde enhet för främst civil samverkan (DB08–DB18). Under september 1998 tom mitten av januari 2000 verkade i Doboj ett svenska sjukvårdskompani.