Att kunna verka i mörker

Nyligen har soldater och officerare ur 21:a och 22:a ingenjörbataljon genomfört mörkerutbildning där fokus har varit på användandet av den bildförstärkare som varje soldat utrustas med. Utbildningen har präglats av begrepp som optronik, igenkänningsutrustning men även vård av materiel. Naturligtvis har även en hel del skjutning på skjutbana med bildförstärkare genomförts.

Försvar av stridsställning genom mörkersikte.
Försvar av stridsställning. Foto: Thomas Warström/Försvarsmakten
Firning med bildförstärkare taget genom mörkersikte.
Firning med bildförstärkare. Foto: Thomas Warström/Försvarsmakten
Spaning längs väg med bildförstärkare.
Spaning längs väg med bildförstärkare. Foto: Thomas Warström/Försvarsmakten

Förbandet ska i princip kunna lösa sina huvuduppgifter likväl i dagsljus som under dygnets mörka timmar. Att kunna arbeta, röra sig och använda sitt vapen samtidigt som det är mörkt är nödvändigt och för att kunna klara detta används mörkerutrustning. Bildförstärkare, lysammunition, laserpekare, belysningsmaster och vapenlampor är alla exempel på detta.

Fördelen med bildförstärkare är att exempelvis en grupp kan genomföra en framryckning eller en uppgift helt passivt, vilket innebär att soldaterna inte ger ifrån sig något synligt ljus, vilket i sin tur gör det lite svårare för en fiende att upptäcka gruppen. Det krävs mycket övning för att kunna strida eller arbeta med bildförstärkare, nästan allt blir lite krångligare i mörker. Saker som att knyta kängorna eller att träffa ett mål med automatkarbinen blir inledningsvis en utmaning, en utmaning som kräver träning och åter träning.

För att ta ett steg närmare målet, att kunna verka i mörker, har utbildningsveckan innehållit moment som navigeringsbana, firning i mörker, grundläggande stridssituationer och ren färdighetsträning på skjutbana med bildförstärkare.

– Nu krävs det att vi regelbundet skjuter, kör fordon och arbetar med bildförstärkare för att bli ännu bättre på att verka i mörker, sade övningsledarenThomasWarström som avslutning på veckan.