Grundläggande sjömanskap i vintermiljö

En tidig morgon beger sig korvetten HMS Malmö, tillsammans med andra fartyg, ut i Hanöbukten för grundläggande besättningsträning. Besättningen är visserligen erfaren och har övat de aktuella momenten många gånger tidigare, men det är viktigt att repetera. Dagens övningar innehåller moment som bogsering av eget och andra fartyg, brandövningar, vapenkontroller och sjösättning av sonaren.

Robert Öhlund var nöjd med dagen ombord på HMS Malmö.
Robert Öhlund var nöjd med dagen ombord på HMS Malmö. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
Teckenspråket är likadana som hos utländska stridsfartyg.
Teckenspråket är likadana som hos utländska stridsfartyg. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
Fartygens färger smälter in bra i ett vintergrått Östersjön.
Fartygens färger smälter in bra i ett vintergrått Östersjön. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
I Malmös stridsledningscentral är det alltid full aktivitet.
I Malmös stridsledningscentral är det alltid full aktivitet. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
Bogserbåtens tross läggs loss.
Bogserbåtens tross läggs loss. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
Issörjan ligger i hela skärgården.
Issörjan ligger i hela skärgården. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
Solen på väg upp över Östersjön.
Solen på väg upp över Östersjön. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten

Det är en del issörja och nyis på vägen ut; natten har varit kall och kylan biter fortfarande i skinnet vid losskastningen klockan åtta, men det är en underbart vacker morgon. Bogserbåtar hjälper fartygen ut genom issörjan. Visserligen hade stridsfartygen klarat av isen på egen hand men för att kunna köra fortare och slippa problem med att sörjan sätter igen kylvattenintagen, hjälper bogserbåtarna till. Väl ute till havs finns ingen is och övningarna kan börja.

Bogsering och stridsövningar om vartannat

Att kunna bogsera andra fartyg, och hur man ska göra när man själv ska bogseras är något som varje besättning måste kunna. Med hjälp av färgade spadar kommunicerar fartygen med varandra. Olika tecken betyder olika saker. Metoden gör att det går snabbt, och man undviker missförstånd. Sättet att kommunicera är dessutom likadant hos andra nationers fartyg vilket gör att man enkelt kan hjälpa varandra. HMS Malmö och den större korvetten HMS Nyköping turas om att bogsera varandra.

En mängd olika övningar pågår samtidigt i fartyget, allt för att göra övningstiden till sjöss så effektiv som möjligt. Besättningen går upp och ner i olika stridsberedskapsgrader, där ”klart skepp” innebär att alla i besättningen är på sina platser, och är beredda på strid. Ett stridsfartygs övningstid till sjöss är värdefull och fartygschefen, Fredrik Linder, arbetar hårt med att få ut maximal effektivitet i övningarna, såväl på däck som inne i fartyget.

Elevutbildning samtidigt som övningarna

Men bogseringsövningarna passerade obemärkt för de nio elever från Sjöstridsskolan som, tillsammans med sin kurschef var med ombord. Det var elever ur ytstridsbefälskursen som presenterades en målbild i stridsledning och därför tillbringade nästan all tid i stridsledningscentralen.

- Mycket lärorikt och intressant, tyckte Robert Öhlund, en av de nio eleverna. Det blir en helt annan grej än att sitta i klassrummet, även om det handlar om samma saker.

Idén med att visa upp en målbild är att eleverna ska ha en tydlig bild av vad utbildningen är tänkt att leda fram till i slutändan. Det är ett vanligt pedagogiskt grepp som används med stor framgång på olika nivåer inom Försvarsmakten.

Det är en nöjd besättning som förtöjer i Karlskrona örlogshamn efter en intensiv men bra dag till sjöss. Nästa dag till sjöss kan svårighetsgraden stegras.

Fakta

Vikt robot: 560 kg

Vikt startraketer: 170 kg

Längd: 4,33 m

Effektiv räckvidd: 70-200 km

Tillverkare: Saab Dynamics