De sociala medierna styrs från HR-centrum

Försvarsmakten vill vara i framkant när det gäller användandet av nya kommunikationsmedel och finns representerat i de flesta populära sociala nätverk. Den dagliga driften med att hantera kanalerna sköts från HR-centrum i Stockholm.
- Vi är en arbetsgrupp på sex personer som uppdaterar och bevakar de sociala medierna, säger Christoffer Dahlin från rekryteringslinjen.

Rekryteringslinjen arbetar aktivt med att bevaka och informera i Försvarsmaktens sociala medier. Instagram är den senaste kanalen där Förvarsmakten inledde sin närvaro under 2013. Foto: Claes Askenbom/Försvarsmakten

Ett kvitto på att Försvarsmakten är en populär myndighet på sociala medier inkasserades i slutet av året då den 50.000:e följaren registrerades på Facebook. Men likes och followers är ingenting som kommer automatiskt. Det kräver dels ett aktivt arbete att dela information om vad som händer i Försvarsmakten men även att bevaka det som skrivs av följarna.

– När vi lägger upp bilder eller videoklipp i flödet på Facebook blir det snabbt många likes och kommentarer. Det märks att flertalet av de som följer oss är engagerade i Försvarsmaktens verksamhet, menar Christoffer Dahlin.

De sociala medierna fungerar också som ytterligare en kanal utöver telefon, chatt och mejl där rekryteringslinjen besvarar frågor.  Mestadels handlar det om rekrytering till GMU eller officersutbildning men det förekommer också frågor och diskussion kring politiska beslut, exempelvis gällande Försvarsmaktens närvaro i Afghanistan eller dess förhållande till Nato.

– Vi försöker alltid svara och bemöta kommentarer efter bästa förmåga och när det inte räcker till får vi ta hjälp av exempelvis Informationsstaben på Högkvarteret. Vår expertis ligger främst inom rekryteringsspåret, säger Christoffer.

De båda Facebook-kanalerna Försvarsmakten och Grundläggande militär utbildning (GMU) är de som kräver mest arbete men rekryteringslinjen arbetar även aktivt med Twitter, Instagram, Youtube och Google +.

– Facebook är den kanal som är mest populär och när det kommer inlägg eller kommentarer vill vi svara på dessa så snabbt som möjligt. Men tillgängligheten och enkelheten att skriva i sociala medier gör också att det kan bli mycket strunt, frågor som kanske inte hade ställts i andra forum dyker upp här, berättar Christoffer Dahlin.

Så vad kan det komma för märkliga inlägg?

– Det var en person som ville att vi skulle sluta facebooka och börja spana på Ryssland istället och en annan undrade om det gick att arbeta som magiker i Försvarsmakten, ler Christoffer som menar att detta är charmen med att jobba med sociala medier. Det kan dyka upp i stort sett vad som helst.

Fotnot: förutom de centrala kanalerna har de flesta förband, skolor och centrum egna kanaler på exempelvis Facebook. Du hittar länkar på respektive förbands sida.

Karta