FM HRC historia

Försvarsmaktens HR-centrum invigdes i september 2009. Då hade Försvarsmakten sett över möjligheten att effektivisera vissa områden och verksamheter. De lokala HR-avdelningarna runtom i Sverige centraliserades och delar av verksamheten samlades på ett nytt förband i Stockholm – FM HRC.

Centraliseringen bidrog till standardiserade och mer effektiva processer och gemensamma arbetssätt i hela Försvarsmaktens HR-organisation. FM HRC verksamhet förhåller sig och anpassar sig ständigt till Försvarsmaktens utveckling och förändringar. Under 2018 beslutades att HR-centrum skulle fungera mer som ett administrativt centrum med bred stödverksamhet till resten av Försvarsmakten.

Den 1 januari 2019 tillkom då en ny gren inom FM HRC; verksamhetsområdet Service. Däri ingick logistik, grafisk produktion, ekonomi, resor och inköp.

Sedan 1 januari 2022 är FM HRC återigen ett förband som hanterar Försvarsmaktens HR-frågor, det vill säga personalförsörjning, löneproduktion, chefsrådgivning, marknadskommunikation samt uppföljningsverksamhet.Försvarsmaktens HR-centrum
Fakta Försvarsmaktens HR-centrum
  • Förkortning: FM HRC
  • Ort: Stockholm
  • Personal: 250
Så har vi räknat