HR-centrums historia

Försvarsmaktens HR-centrum invigdes i september 2009. Då hade Försvarsmakten sett över möjligheten att effektivisera vissa områden och verksamheter. De lokala HR-avdelningarna runtom i Sverige centraliserades och delar av verksamheten samlades på ett nytt förband i Stockholm – Försvarsmaktens HR-centrum.

Centraliseringen bidrog till standardiserade och mer effektiva processer och gemensamma arbetssätt i hela Försvarsmaktens HR-organisation. Ledorden för det nya förbandet var enhetligt, enkelt och effektivt.

Till en början var Försvarsmaktens HR-centrum ett förband med generalister och specialister inom HR-området för att stötta Försvarsmaktens alla andra förband. Under åren förändrades Försvarsmaktens inriktning och allt fler uppdrag tillkom i takt med att försvarets utveckling fortsatte. Områden som hantering av resor, löneproduktion och processledning tillkom och förbandet började växa, både i antal, i ansvarsområden och arbetssätt.

HR-centrums verksamhet förhåller sig och anpassar sig ständigt till Försvarsmaktens utveckling och förändringar. Under 2018 beslutades att HR-centrum skulle fungera mer som ett administrativt centrum med bred stödverksamhet till resten av Försvarsmakten.

Den 1 januari 2019 tillkom då en ny gren inom HR-centrum; verksamhetsområdet service. Enheter för dokumenthantering och viss logistik togs över från logistikförbandet FMLOG och enheterna för inköp samt stöd och service togs över från Försvarets materielverk (FMV). Organisationsenheten fick således ett utökat ansvar. Övergången var en del i att utveckla en professionell verksamhet som alltid levererar uppskattat stöd och bygger operativ effekt för hela Försvarsmakten.

Sedan 1 januari 2022 är HR-centrum återigen ett förband som hanterar Försvarsmaktens HR-frågor, det vill säga personalförsörjning, löneproduktion, chefsrådgivning, marknadskommunikation samt uppföljningsverksamhet.

Förbandschefer

Kim-Lena Ekvall Svedenblad (civil)

januari 2022–

Anders Widuss      
Överste

januari 2019–december 2021

Helena Sigurdsson (tillförordnad)
Örlogskapten  

april 2018–december 2018

Lena Sköld
(civil)    

september 2009–april 2018

Försvarsmaktens HR-centrum
Fakta Försvarsmaktens HR-centrum
  • Förkortning: FM HRC
  • Ort: Stockholm
  • Personal: 250
Så har vi räknat