Foto: Claes Askenbom/Försvarsmakten
Förbandschefen Lena Sköld samtalar med medarbetare på HR-centrum.
Foto: Claes Askenbom/Försvarsmakten

Förbandet har bred kompetens inom personalförsörjning, löneproduktion, chefsrådgivning, rekrytering, logistikledning, inköp, arkiv- och expeditionstjänst, ekonomiredovisning, marknadskommunikation, grafisk produktion, logiverksamhet, resetjänster samt beställnings- och uppföljningsverksamhet.

Försvarsmaktens HR-centrum
Fakta Försvarsmaktens HR-centrum
  • Förkortning: FM HRC
  • Ort: Stockholm
  • Personal: 700
Så har vi räknat
Karta