Foto: Claes Askenbom/Försvarsmakten
Foto: Claes Askenbom/Försvarsmakten

Förbandets uppgifter kretsar kring HR-administrativt stöd: lön, anställningar, befattningsbyten, reseräkningar, registrering av sjukfrånvaro och så vidare. På HR-centrum finns HR-direkt, som är Försvarsmaktens kontaktpunkt i HR-frågor, som hjälper chefer och medarbetare via mejl och telefon.

Andra verksamheter är HR-specialister som leder några av Försvarsmaktens HR-processer som exempelvis rekrytering och lönebildning. Vidare finns specialister inom krisstöd, veteranstöd, grupputveckling och anhörigfrågor, specialister som stöttar förbanden vid rekryteringar, chefsutveckling, administration av löner och stöd att tolka avtal och villkor med mera.

HR-centrum är förlagt till Gärdet i Stockholms innerstad.

Notiser Från Försvarsmaktens HR-centrum

Förvarsministern informerades om veteranfrågor
26 januari201813:34

Fredag den 26 januari besökte försvarsminister Peter Hultqvist med representanter Försvarsmaktens Veterancentrum. Chefen, överste Torbjörn Larsson och medarbetare presenterade verksamheten och hur det löpande arbetet fortskrider.

Foto: Mårten Granberg/Försvarsmakten

Försvarsmaktens Veterancentrum etablerades den 1 juli 2017 efter uppdrag av regeringen. Uppgifterna är att driva arbetet inom veteran- och anhörigfrågor såsom information, vägledning och kompletterande stöd till veteraner och anhöriga, säkerställa det lagstadgade uppföljningsansvaret samt samordning och koordinering med övriga samhället. Centrumet initierar även forskning och sammanställer statistik.

– Det var mycket givande att ha försvarsministern på besök hos oss. Peter Hultqvist har en stor kunskap och förståelse för det arbete vi är satta att göra. Vår ledstjärna är att vi ska arbeta för att veteraner får den respekt och erkänsla de förtjänar och att samhället ser dem som den värdefulla resurs de utgör, säger Torbjörn Larsson, överste och chef för Försvarsmaktens Veterancentrum.

Fler än 70 000 män och kvinnor har genom åren genomfört insatser i Kongo, Korea, Libanon, Cypern, Kosovo, Bosnien, Tchad, Afghanistan, EU:s Marina insats i Indiska Oceanen med fler. Till det kommer ett oräkneligt antal insatser där enskilda eller ett mindre antal sjömän och soldater tjänstgjort. För närvarande är det en större svensk internationell insats som pågår i Mali. 

– Samhället har ett gemensamt ansvar att möta de kvinnor och män som kommer hem från internationella insatser utifrån de behov de har. Jag har träffat många av dessa vid veterandagar, medaljeringar och andra tillfällen. Att även samtala med och ta del av erfarenheterna från de som arbetar med att möta veteranerna är viktigt för mig, säger Peter Hultqvist, försvarsminister.

Lena Sköld lämnar HR-centrum
24 januari201813:28

Förbandschef Lena Sköld slutar sin tjänst på HR-centrum och lämnar även Försvarsmakten. Hon tillträder en tjänst som personaldirektör på Migrationsverket någon gång under våren 2018.

Foto: Anders Cedérus/Försvarsmakten

– Det är med blandade känslor som jag nu väljer att sluta som förbandschef för FM HRC. Jag kan med stolthet säga att jag har fullföljt uppbyggnaden av det här förbandet och varit en aktiv del av utvecklingen till det vi är idag, säger Lena Sköld.

– Jag har också varit aktiv i att bidra till utvecklingen inom HR-området rent generellt i Försvarsmakten.
 
I fredags informerades produktionschef Johan Svensson och förbandsproduktionschef Anders Callert om Lena Skölds nya uppdrag.

Fullträff för Invidzonens familjeläger
13 september201709:51

Helgen 9 till 10 september samlades ett antal familjer vid Försvarsutbildarnas kursgård på Väddö för Invidzonens familjeläger. Pilotprojektet syftade till att diskutera frågor som: Hur kommer insatsen att påverka våra barn? När och hur ska man berätta för barnen att mamma eller pappa ska åka på insats? Hur ska jag klara av att vara ensam förälder under tiden för insatsen? Det är några av de frågor som ställs när någon i familjen ska åka på internationell militär insats.

Deltagande föräldrar fick nya kunskaper och verktyg genom föreläsningar kring barns utveckling och hur man som föräldrar bäst tillgodoser barns behov i olika åldrar. Något som också var värdefullt var att få ta del av andra föräldrars erfarenheter kring tidigare insatser. Parallellt med detta engagerades barnen på sitt håll i en rad olika aktiviteter och lekar.

Hälften av tiden tillbringade familjerna tillsammans i gemensamma aktiviteter där Väddö kursgårds alla resurser och bekvämligheter kom väl till pass. Tipspromenad, fiske, paddling, bastu, bad både i havet och i vedeldad tunna och avslutning med lägereld och korvgrillning samt marshmallows på pinne.

– Responsen från deltagarna gick inte att ta miste på och vi fick en tydlig bekräftelse på att familjelägrets upplägg och innehåll är viktigt och efterfrågat. Jag kan verkligen rekommendera försvarsmaktsfamiljer att delta. Ni som missade det här tillfället kan hålla utkik efter kommande. Familjelägret är här för att stanna, säger Anna Nybling från Invidzonen.

Veteranfrågor viktiga för Sydafrikas biträdande försvarsminister
31 augusti201709:50

Den 28 till 30 augusti genomförde Sydafrikas biträdande försvarsminister Kebby Maphatsoe ett besök i Sverige. I samband med besöket fick ministern som bland annat ansvarar för Sydafrikas veteranfrågor en presentation av Försvarsmaktens koncept för stöd till veteraner och anhöriga.

Sydafrikas biträdande försvarsminister Kebby Maphatsoe besökte bland annat veteranmonumentet.

Brigadgeneral Michael Claesson tog emot ministern vid Försvarsmaktens högkvarter och stod också som värd för den kransnedläggningsceremoni som anordnades vid veteranmonumentet ute på Djurgården. Den korta, men mycket värdiga, ceremonin kompletterades med att besökarna fick information om själva veteranmonumentet, bland annat kring konstnärinnans tankar bakom utformningen och även översättning av de
inskriptioner som återfinns på monumentets bänkar.

Den Sydafrikanska delegationen fick även träffa Försvarsmaktens samarbetsorganisationer Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna, SVF, och Invidzonen. Förbundsordförande Sverker Göranson informerade kring SVF och Cesilia Karlsson och Anna Nybling kring Invidzonen.

Det ställdes många frågor och de svenska representanterna fick också möjlighet att lära sig mer om hur systemet ser ut i Sydafrika och de utmaningar som de har. Den Sydafrikanske ministern passade på att bjuda in Invidzonen till Sydafrika för ett besök.

− Det var ett mycket givande besök som gav nya insikter och idéer hos såväl gäster som hos oss värdar. Utbyte av tankar och idéer är alltid värdefullt och kan mynna ut i verksamhet som kommer alla våra veteraner och deras anhöriga tillgodo, säger Daniel Nybling, regementsförvaltare på Försvarsmaktens Veterancentrum.

Försvarsmaktens HR-centrum
Fakta Försvarsmaktens HR-centrum
  • Förkortning: FM HRC
  • Ort: Stockholm
  • Yrkesofficerare: 28
  • Civilanställda: 215
  • Reservofficerare: 4
Så här har vi räknat
Karta