Foto: Claes Askenbom/Försvarsmakten
Foto: Claes Askenbom/Försvarsmakten

Förbandets uppgifter kretsar kring HR-administrativt stöd: lön, anställningar, befattningsbyten, reseräkningar, registrering av sjukfrånvaro och så vidare. På HR-centrum finns HR-direkt, som är Försvarsmaktens kontaktpunkt i HR-frågor, som hjälper chefer och medarbetare via mejl och telefon.

Andra verksamheter är HR-specialister som leder några av Försvarsmaktens HR-processer som exempelvis rekrytering och lönebildning. Vidare finns specialister inom krisstöd, veteranstöd, grupputveckling och anhörigfrågor, specialister som stöttar förbanden vid rekryteringar, chefsutveckling, administration av löner och stöd att tolka avtal och villkor med mera.

HR-centrum är förlagt till Gärdet i Stockholms innerstad.

Notiser Från Försvarsmaktens HR-centrum

Förvarsministern informerades om veteranfrågor
26 januari201813:34

Fredag den 26 januari besökte försvarsminister Peter Hultqvist med representanter Försvarsmaktens Veterancentrum. Chefen, överste Torbjörn Larsson och medarbetare presenterade verksamheten och hur det löpande arbetet fortskrider.

Foto: Mårten Granberg/Försvarsmakten

Försvarsmaktens Veterancentrum etablerades den 1 juli 2017 efter uppdrag av regeringen. Uppgifterna är att driva arbetet inom veteran- och anhörigfrågor såsom information, vägledning och kompletterande stöd till veteraner och anhöriga, säkerställa det lagstadgade uppföljningsansvaret samt samordning och koordinering med övriga samhället. Centrumet initierar även forskning och sammanställer statistik.

– Det var mycket givande att ha försvarsministern på besök hos oss. Peter Hultqvist har en stor kunskap och förståelse för det arbete vi är satta att göra. Vår ledstjärna är att vi ska arbeta för att veteraner får den respekt och erkänsla de förtjänar och att samhället ser dem som den värdefulla resurs de utgör, säger Torbjörn Larsson, överste och chef för Försvarsmaktens Veterancentrum.

Fler än 70 000 män och kvinnor har genom åren genomfört insatser i Kongo, Korea, Libanon, Cypern, Kosovo, Bosnien, Tchad, Afghanistan, EU:s Marina insats i Indiska Oceanen med fler. Till det kommer ett oräkneligt antal insatser där enskilda eller ett mindre antal sjömän och soldater tjänstgjort. För närvarande är det en större svensk internationell insats som pågår i Mali. 

– Samhället har ett gemensamt ansvar att möta de kvinnor och män som kommer hem från internationella insatser utifrån de behov de har. Jag har träffat många av dessa vid veterandagar, medaljeringar och andra tillfällen. Att även samtala med och ta del av erfarenheterna från de som arbetar med att möta veteranerna är viktigt för mig, säger Peter Hultqvist, försvarsminister.

Lena Sköld lämnar HR-centrum
24 januari201813:28

Förbandschef Lena Sköld slutar sin tjänst på HR-centrum och lämnar även Försvarsmakten. Hon tillträder en tjänst som personaldirektör på Migrationsverket någon gång under våren 2018.

Foto: Anders Cedérus/Försvarsmakten

– Det är med blandade känslor som jag nu väljer att sluta som förbandschef för FM HRC. Jag kan med stolthet säga att jag har fullföljt uppbyggnaden av det här förbandet och varit en aktiv del av utvecklingen till det vi är idag, säger Lena Sköld.

– Jag har också varit aktiv i att bidra till utvecklingen inom HR-området rent generellt i Försvarsmakten.
 
I fredags informerades produktionschef Johan Svensson och förbandsproduktionschef Anders Callert om Lena Skölds nya uppdrag.

Försvarsmaktens HR-centrum
Fakta Försvarsmaktens HR-centrum
  • Förkortning: FM HRC
  • Ort: Stockholm
  • Yrkesofficerare: 28
  • Civilanställda: 215
  • Reservofficerare: 4
Så här har vi räknat
Karta