Arbeta vid FM HRC

FM HRC och Försvarsmakten är alltid i behov av kompetenta medarbetare inom många områden och befattningar, både civila och militära. Nedan hittar du information om HR-centrums olika enheter och avdelningar.

Försvarsmaktens HR-centrum
Försvarsmaktens HR-centrum
Foto: Olof Holdar

Majoriteten av de anställda på FM HRC är civila. På förbandet arbetar över 60 olika yrkeskategorier. Här finns stor utvecklings- och karriärpotential liksom möjligheten att göra skillnad för andra. 

Nedan hittar du information om FM HRC olika enheter och avdelningar.

Läs mer om lediga tjänster här. Du kan också skapa en profil i Mitt Försvarsmakten för att få nyheter och information när tjänster inom ditt intresseområde blir lediga.

HR direkt stödjer och utbildar Försvarsmaktens lokala chefer och HR i administrativa frågor. 

Arbetsgivarenheten

Enheten har specialistkompetens i allt som rör arbetsgivarens roll och skyldigheter och stödjer Försvarsmaktens chefer och lokal HR med att till exempel tolka lagar och avtal eller genomföra psykologiska urval för vissa yrkeskategorier. 

Arbetsgivarenheten ansvarar också för arbetsmiljöområdet och att stödja chefer i uppdraget med jämställdhetsintegrering.

Arbetsgivarenheten består av nedanstående avdelningar och ansvarsområden:

Specialurval utgör Försvarsmaktens kompetenscentrum inom militärpsykologiskt urval.

Avtal och villkorsavdelningen stödjer Försvarsmaktens chefer och HR-funktioner i arbetsgivarfrågor inom lönebildning, avtal och villkor.

Arbetsmiljöavdelningen stödjer Försvarsmaktens chefer och HR-funktioner i arbetsgivarfrågor inom arbetsmiljö, rehabilitering, värdegrund, jämställdhet och jämlikhet samt HBTQ-relaterade frågor. Vägleder all personal rörande ovälkommet beteende.

HR direkt ansvarar för helpdesk-funktionen HR direkt som ger konsultativt stöd inom HR-området.

HR utveckling bereder Försvarsmaktens riktlinjer för möten och resor samt följer upp och analyserar efterlevnaden. Leder Försvarsmaktens stödprocesser inom HR.

Rekryterings- och antagningsenheten syns bland annat ute på mässor och event som här på Gothenburg Horse Show. 

Rekryterings- och antagningsenheten

Enheten bidrar till Försvarsmaktens personalförsörjning genom att stödja Försvarsmakten att vara en attraktiv och rättssäker arbetsgivare och bidrar till en kompetensförsörjd Försvarsmakt genom hela medarbetarresan.  

Enheten omfattar nedanstående avdelningar och ansvarsområden:

Militär grundrekrytering stödjer Högkvarteret och de olika organisationsenheterna i rekrytering till grundutbildning och officersutbildning.

Relation och kommunikation driver, förvaltar och genomför relation- och marknadskommunikation i Försvarsmakten. Avdelningen genomför även yrkesinformation och support via en kundtjänst.

Analys och stöd genomför analys, support, datakvalitet och uppföljning i syfte att bli en mer attraktiv arbetsgivare.

Rekryterings- och karriärstödsavdelningen är funktionsstöd inom Försvarsmaktens personalförsörjning, rekrytering och karriärplanering.

Lön och HR-administrativa enheten består av ett antal avdelningar med olika ansvarsområden.

Lön och HR-administrativa enheten

Enhetens uppgifter är HR-administrativt stöd till Försvarsmakten.
Lön och HR-administrativa enheten genomför löneproduktion samt beslutade personalförändringar avseende anställningar, befattningsbyten, reseadministration, tjänstledighetsadministration, sjukfrånvaro och avgångar.

Staben

Staben stödjer förbandschefen med att planera, följa upp och rapportera förbandets verksamhet samt lämnar stöd till förbandschef och chefer avseende verksamhetsledning av förbandet. På Staben finns funktioner som IT, kommunikation, logistik, HR och säkerhet.   

Försvarsmaktens HR-centrum
Fakta Försvarsmaktens HR-centrum
  • Förkortning: FM HRC
  • Ort: Stockholm
  • Personal: 250
Så har vi räknat