Arbeta vid HR-centrum

HR-centrum och Försvarsmakten är alltid i behov av kompetenta medarbetare inom många områden och befattningar. Nedan hittar du information om HR-centrums olika enheter och avdelningar.

Läs mer om lediga tjänster här. Du kan också skapa en profil i Mitt Försvarsmakten för att få nyheter och information när tjänster inom ditt intresseområde blir lediga.

Arbetsgivarenheten

Arbetsgivarenheten har till uppgift att genomföra förutsättningsskapande åtgärder för att attrahera, rekrytera, utveckla/utbilda, behålla och avveckla kompetens samt åtgärder som är relaterade till Försvarsmakten som arbetsgivare. Enheten omfattar nedanstående avdelningar och ansvarsområden:

Specialurval utgör Försvarsmaktens kompetenscentrum inom militärpsykologiskt urval.

Avtal och villkorsavdelningen stödjer Försvarsmaktens chefer och HR-funktioner i arbetsgivarfrågor inom lönebildning, avtal och villkor.

Arbetsmiljöavdelningen stödjer Försvarsmaktens chefer och HR-funktioner i arbetsgivarfrågor inom arbetsmiljö, rehabilitering, värdegrund, jämställdhet och jämlikhet samt HBTQ relaterade frågor. Vägleder all personal rörande ovälkommet beteende.

HR direkt ansvarar för helpdesk-funktionen HR Direkt som ger konsultativt stöd inom HR-området.

HR utveckling bereder Försvarsmaktens riktlinjer för möten och resor samt följer upp och analyserar efterlevnaden. Leder Försvarsmaktens stödprocesser inom HR.

Rekryterings- och antagningsenheten

Även rekryterings- och antagningsenheten har till uppgift att genomföra förutsättningsskapande åtgärder för att attrahera, rekrytera, utveckla/utbilda, behålla och avveckla kompetens samt åtgärder som är relaterade till Försvarsmakten som arbetsgivare. Enheten omfattar nedanstående avdelningar och ansvarsområden:

Militär grundrekrytering stödjer Högkvarteret och de olika organisationsenheterna i rekrytering till grundutbildning och officersutbildning.

Relations- och kommunikationsavdelningen förvaltar relationshantering i Försvarsmakten och genomför yrkesinformation och relations- och marknadskommunikation.

Analys och stöd genomför analys, undersökningar och uppföljning.

Rekryterings- och karriärstödsavdelningen är funktionsstöd inom Försvarsmaktens personalförsörjning, rekrytering och karriärplanering.

Lön och HR-administrativa enheten

Lön och HR-administrativa enheten genomför löneproduktion samt beslutade personalförändringar avseende anställningar, befattningsbyten, reseadministration, tjänstledighetsadministration, sjukfrånvaro och avgångar.

Staben

Staben stödjer förbandschefen med att planera, följa upp och rapportera förbandets verksamhet samt lämnar stöd till förbandschef och chefer avseende verksamhetsledning av förbandet.

Försvarsmaktens HR-centrum
Fakta Försvarsmaktens HR-centrum
  • Förkortning: FM HRC
  • Ort: Stockholm
  • Personal: 250
Så har vi räknat