Avslutade truppinsatser

Sverige har en lång historia av att ställa fredsbevarande trupp till FN:s förfogande. Med truppinsatser räknas alla de insatser där väpnad trupp sänds.

År 1956 deltog Sverige med väpnad trupp i den första fredsbevarande styrkan i FN:s regi. Insatsområdet var Israel och omkringliggande länder. Här listas faktasidor om insatser som avslutades för mer än fem år sedan.

MOT Juliette i Afghanistan. Bilden är en del av forsvarsmakten.se/varhistoria.
Afghanistan – Isaf

Sverige började att bidra militärt till Isaf (International Security Assistance Force) vid årsskiftet 2001/2002. Inledningsvis var uppgiften att stödja säkerheten i regionen runt huvudstaden Kabul.

EUFOR - Bosnien-Hercegovina

När det svenska truppbidraget i Bosnien-Hercegovina avvecklades hade över 15 000 svenskar deltagit i insatsen. Med deras hjälp kunde ett stabilt, fredligt och multietniskt Bosnien-Hercegovina börja återuppbyggas.

20080316 N'Djamena, Tchad

Det svenska EU-förbandet TD01 väcker stort medialt intresse. Under söndagen följde franska TV24 och den belgiska försvarsmaktens informationsavdelning en grupp under en fotpatrull i närheten av Camp Europa i Tchads huvudstad N'Djamena.

Foto: Marcus Olsson/Combat Camera
EUFOR - Tchad

Ända sedan Tchad blev självständigt år 1960 har landets befolkning plågats av inbördeskrig och diktatur. Läget förvärrades under 2000-talet och under sex månader deltog Försvarsmakten i arbetet att skapa fred och stabilitet i ett av Afrikas fattigaste länder.

IFOR/SFOR Bosnien

Den nordisk-polska brigaden bildades i december 1995 som en följd av att NATO tog över operationen i Bosnien. Brigaden bestod av mekaniserade bataljoner från Sverige, Norge, Danmark, Finland samt Polen. De främsta chefs- och stabsbefattningarna cirkulerade mellan länderna.

Fältsjukhusinsatsen i Kuwait

I augusti 1990 ockuperade Irak Kuwait. Intensiva förhandlingar inom och utom FN ledde inte till Iraks tillbakaryckning varför Säkerhetsrådet godkände att länder som så önskade kunde delta i en koalition under USA:s ledning för att tvinga Irak ut ur Kuwait i den mån området inte var utrymt före den 15 januari 1991.

SIGONELLA. Den första starten med JAS 39 Gripen från Sigonellabasen genomfördes under torsdagskvällen den 7 april.  
Det är de 8:a stycken JAS 39 Gripen C som är på den bas där de svenska enheterna kommer att baseras under insatsen. Övriga delar av förbandet, FL01, kommer fortlöpande att ombaseras. Förutom att ombasera all utrustning och komma iordning på basen kommer förbandet att fortsätta att utbilda sig till de specifika insatsregler som gäller för insatsen.
 Huvuddelen av det svenska bidraget om cirka 130 personer kommer från EAW (expeditionary air wing) som stått i beredskap åt den nordiska stridsgruppen, cirka 110 personer. Styrkan kompletteras med 20 specialistmedarbetare. Foto: Sergeant Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten.Bilden får användas av media utan kostnad om fullständig byline anges
Libyen - OUP

2011 deltog Försvarsmakten i en flyginsats till Libyen. Under sju månader hjälpte 140 svenskar till att skydda landets civila befolkning.

MONUC-Kongo

1997 störtade en rebellrörelse under ledning av Laurent Kabila den sedan mitten av 60-talet regerande presidenten Mobuto. Året därpå startade nya rebellrörelser som med stöd av Uganda och Rwanda försökte besegra regeringstrupperna. Regeringen stöddes av bland annat Zimbabwe, Angola, Namibia, Sudan och Tchad.

ONUC- Kongo

I samband med att Kongo blev fritt från kolonialmakten Belgien 1960 utbröt oroligheter och Kongo begärde en fredsfrämjande insats av FN. Inledningsvis var ONUC:s uppgift att understödja tillbakadragandet av belgiska styrkor, att stödja regeringen i att vidmakthålla lag och ordning och att ge tekniskt stöd. Uppgiften modifierades till att vidmakthålla Kongos territoriella integritet och politiska oberoende, att förhindra inbördeskrig och att avhysa all främmande militär och paramilitär personal, och militära rådgivare som inte löd under FN.

Operation Artemis-Kongo

Uganda ockuperade distriktet Ituri redan under kriget 1997 och kvarstannade i området. Redan eldupphöröverenskommelsen från 1999 stipulerade att Uganda skulle dra sig tillbaka, men detta skede inte förrän 2003. Säkerhetssituationen i området var mycket svår med många konkurrerande milisgrupperingar som ofta hade rövandet av områdets naturresurser, bland annat guld, som drivkraft.

UNEF II – Egypten

I samband med kriget 1967 tvingades UNEF att lämna Gazaområdet och Israel ockuperade Sinai fram till Suezkanalen. UNTSO etablerade observationsplatser i anslutning till kanalen. Den 6 oktober 1973 anföll Egypten överraskande över kanalen. Efter en överenskommelse om vapenvila den 23 oktober gav Säkerhetsrådet Generalsekreteraren i uppgift att sända ytterligare observatörer till området.

UNEF- Suez och Gaza

Egypten hade planerat att använda amerikanska lån för att kunna bygga Assuandammen. När USA beslöt att inte bevilja lånen valde Egypten att nationalisera Suezkanalen för att via kanalavgifter kunna finansiera dammbygget. Genom nationaliseringen påverkades bland annat Israels möjligheter till fri sjöfart i Tiranasundet varför Israel anföll i Sinai i slutet av oktober.

UNFICYP – Cypern

Republiken Cypern blev självständig från Storbritannien 1960. Konstitutionen speglade den komplicerade etniska sammansättningen och i en särskild överenskommelse fick Storbritannien, Turkiet och Grekland särskilt ansvar för att upprätthålla konstitutionen. Ett förslag från presidenten att ändra konstitutionen ledde till att den turkiska regeringen förkastade förslaget. I december 1963 utbröt oroligheter i Nicosia.

UNIFIL – Libanon

På grund av den politiskt instabila situationen i Libanon etablerade UNTSO redan 1972 fem observationsplatser i södra Libanon. Inbördeskriget i Libanon pågick april 1975–oktober 1976. Olika libanesiska grupperingar fortsatte stridsverksamhet i södra Libanon, dels mot varandra och dels mot mål i Israel.

UNIKOM – Irak och Kuwait

Generalsekreteraren hade förberett en observatörsmission att starta så snart Irak formellt accepterade de krigförandes eldupphöröverenskommelse. För första gången överenskom alla fem permanenta medlemmar i Säkerhetsrådet att delta med militära observatörer i en fredsbevarande operation.

UNITAF – Somalia

Samtidigt som klanstrider härjade i Somalia 1991 utbröt en långvarig svältkatastrof som drabbade 4,5 miljoner människor varav omkring 300 000 avled. Under tiden april 1992–mars 1993 verkade United Nations Operation in Somalia – UNOSOM i Somalia. 50 militära observatörer, 3 500 soldater med säkerhetsuppgifter och 800 man logistik utgjorde det militära inslaget i UNOSOM. Sverige deltog med ett fältsjukhus i den USA-ledda operationen Unified Task Force, UNITAF.

UNMIL – Liberia

Liberia grundades av frigivna amerikanska slavar och blev republik 1847. Slavättlingarna var sedan i konstant regeringsställning fram till en militärkupp 1980. Inbördeskriget startade 1989 och medförde omkring 150 000 dödsoffer och att 700 000 människor tog sin tillflykt till omgivande länder.

UNOSOM II – Somalia

Samtidigt som klanstrider härjade i Somalia 1991 utbröt en långvarig svältkatastrof som drabbade 4,5 miljoner människor varav omkring 300 000 avled. Under tiden april 1992–mars 1993 verkade United Nations Operation in Somalia – UNOSOM i Somalia. 50 militära observatörer, 3 500 soldater med säkerhetsuppgifter och 800 man logistik utgjorde det militära inslaget i UNOSOM.

UNPREDEP – Makedonien

I slutet av 1992 beslöt Säkerhetsrådet att sända en styrka till Makedoniens gräns mot Serbien i syfte att försvåra för krisen i före detta Jugoslavien att sprida sig över gränsen. Detta var första gången som Säkerhetsrådet etablerade en truppmission i förebyggande syfte.

UNPROFOR – Kroatien, Bosnien och Makedonien

Stabskompaniet JK organiserades våren 1992 och grupperades i Sarajevo där UNPROFOR:s stab etablerades. Efter krigsutbrott i Sarajevo omgrupperades förbandet via Belgrad till Zagreb där personal ingick i Croatian Command. I kompaniets numerär ingick även stabsofficerare i UNPROFOR/UNPF:s stab samt garnisonschef med stab för FN:s stora underhållsbas vid flygplatsen Pleso i Zagreb.

Nederländska Landing Craft Rubber Motorized (LCRM) möts upp och bogseras av svenska stridsbåtar från stranden vid Mogadishus internationella flygplats. Som en del av EU Naval Force beredduppgift (secondary support task) levererar fartyget HNLMS Johan de Witt två fordon till EUCAP NESTOR. Detta sker genom en logistikoperation mot flygplatsen i Mogadishu. Svenska stridsbåtar agerar platformar för spaning och undersökning av stranden under den förberedande fasen och som närskydd för landstigande delar via den holländska LCU:n (Landing Craft Utility) under genomförandefasen.

Nyligen avslutade internationella insatser

Faktasidor om internationella insatser som avslutats de senaste fem åren.