UNEF II – Egypten

I samband med kriget 1967 tvingades UNEF att lämna Gazaområdet och Israel ockuperade Sinai fram till Suezkanalen. UNTSO etablerade observationsplatser i anslutning till kanalen. Den 6 oktober 1973 anföll Egypten överraskande över kanalen. Efter en överenskommelse om vapenvila den 23 oktober gav Säkerhetsrådet Generalsekreteraren i uppgift att sända ytterligare observatörer till området.

Sovjet var beredd att sända trupp till området för att övervaka vapenvilan vilket USA starkt motsatte sig. UNEF II etablerades för att övervaka eldupphör mellan egyptiska och israeliska förband. Som chef för UNEF II avdelades chefen för UNTSO.

UNEF II stab bemannades inledningsvis av observatörer. De österrikiska, finska och svenska förbanden i UNFICYP i Cypern avdelade trupp. Den tjänstgörande svenska bataljonen 50C i Cypern var under avlösning och förtruppen från den avlösande bataljon 51C hade redan anlänt till Cypern när order kom att omgruppera 50C till Sinai. Huvuddelen av bataljonen, ca 185 personer, var på plats i Sinai inom tre dygn efter order. 

Den beredskapsbataljon som var under utbildning i Linköping, FN-bataljon 23B, fick order om att utgöra bataljon 52M och efter snabb utrustning var förtrupp på plats i Sinai inom några få dagar. Bataljon 51C/M återvände till Sverige efter tre veckor i Sinai. Bataljon 52M kompletterades med ytterligare ett skyttekompani och ersättningspersonal för de ur bataljon 23B som valt att inte åka till Sinai, 250 man anlände efter en månad. 

Som en följd av avtalen från januari 1974 samt september 1975 övervakade UNEF II tillbakadragandet av de egyptiska och israeliska styrkorna och kontrollerade restriktionszoner i anslutning till Suezkanalen. I samband med att UNIFIL etablerades 1978 i Libanon överfördes ett sammansatt kompani med mera från bataljon 68M att verka i Libanon under omkring två månader. 

1979 kunde Egypten och Israel med diplomatiskt stöd från USA skriva under ett fredsavtal och därmed avvecklades UNEF II. Sverige medverkade under UNEF II avvecklingsfas varför Sverige kom att bli sista förband som lämnade området.

Fakta

UNEF II – United Nations Emergency Force II

Försvarsmaktens utlandsstyrka: Skyttebataljon, totalt bemannades 7 642 befattningar under åren. Beteckning: Bataljon 50C blev 50M, sedan jämna nummer 52M–74M. M står för Mellanöstern. Sista bataljonen kallas även för 74E alternativt 74ME där E står för Egypten där UNEF:s högkvarter fanns. Sverige medverkade i avvecklingen intill april 1980. Generalmajor Bengt Liljestrand var Force Commander augusti 1975–november 1976.

Geografiskt område: Egypten, inledningsvis längs Suezkanalen och senare även Sinai. Högkvarter i Kairo i Egypten fram till augusti 1974 då det flyttade till Ismailia.

Mandat: Säkerhetsrådets resolution 340 och 341 (1973) med flera

Etablerad: Oktober 1973 till juli 1979

Samtidigt tjänstgörande uniformerad styrka: 6 973 (februari 1974)

Omkomna i UNEF II: 51 personer varav två svenskar