ONUC – Kongo

I samband med att Kongo blev fritt från kolonialmakten Belgien 1960 utbröt oroligheter och Kongo begärde en fredsfrämjande insats av FN. Inledningsvis var ONUC:s uppgift att understödja tillbakadragandet av belgiska styrkor, att stödja regeringen i att vidmakthålla lag och ordning och att ge tekniskt stöd. Uppgiften modifierades till att vidmakthålla Kongos territoriella integritet och politiska oberoende, att förhindra inbördeskrig och att avhysa all främmande militär och paramilitär personal, och militära rådgivare som inte löd under FN.

Gazabataljon 8 som påbörjat sin tjänstgöring i maj 1960 beordrades den 17 juli att förbereda omgruppering till Kongo och inom en vecka var förbandet i Kongo. I maj 1961 tillfördes förstärkningar i form av pansarbilar (KP-bilar) samt två kompanier ur Gazabataljon 11. Flygtransportresurser i form av flygförare och flygteknisk personal ställdes på FN:s begäran till förfogande och de ingick i den transportflygflottilj som tidvis omfattade fem flygdivisioner. 

En teknisk enhet med mycket breda yrkeskompetenser verkade över stora delar av Kongo september 1960–december 1963 med att bland annat återställa infrastruktur och bidrog till att återuppbygga ett antal förstörda broar. I oktober 1961 tillfördes det nyskapade flygförbandet F22 utrustat bland annat med flygplan J29 ”flygande tunnan”. 

Förbandet verkade under två år och genomförde bland annat jakt, attack och spaningsuppgifter.