ONUC – Kongo

I samband med att Kongo blev fritt från kolonialmakten Belgien 1960 utbröt oroligheter och Kongo begärde en fredsfrämjande insats av FN. Inledningsvis var ONUC:s uppgift att understödja tillbakadragandet av belgiska styrkor, att stödja regeringen i att vidmakthålla lag och ordning och att ge tekniskt stöd. Uppgiften modifierades till att vidmakthålla Kongos territoriella integritet och politiska oberoende, att förhindra inbördeskrig och att avhysa all främmande militär och paramilitär personal, och militära rådgivare som inte löd under FN.

Gazabataljon 8 som påbörjat sin tjänstgöring i maj 1960 beordrades den 17 juli att förbereda omgruppering till Kongo och inom en vecka var förbandet i Kongo. I maj 1961 tillfördes förstärkningar i form av pansarbilar (KP-bilar) samt två kompanier ur Gazabataljon 11. Flygtransportresurser i form av flygförare och flygteknisk personal ställdes på FN:s begäran till förfogande och de ingick i den transportflygflottilj som tidvis omfattade fem flygdivisioner. 

En teknisk enhet med mycket breda yrkeskompetenser verkade över stora delar av Kongo september 1960–december 1963 med att bland annat återställa infrastruktur och bidrog till att återuppbygga ett antal förstörda broar. I oktober 1961 tillfördes det nyskapade flygförbandet F22 utrustat bland annat med flygplan J29 ”flygande tunnan”. 

Förbandet verkade under två år och genomförde bland annat jakt, attack och spaningsuppgifter.

Fakta

ONUC - Opèration des Nations Unies au Congo

ONUC medaljband: förekommer i två versioner, det ursprungliga som var UNTSO medalj med en tilläggsplatta med order ”CONGO”. 1962 infördes en ny medalj för ONUC. De som fått den ursprungliga medaljen hade möjlighet att byta in den mot den nya medaljen.

Försvarsmaktens utlandsstyrka: Skyttebataljoner och högkvarterspersonal, totalt bemannade befattningar över tiden 5 331. Flygförband F22 totalt cirka 220. Flygtransportenhet totalt cirka 320. Teknisk enhet: transportledning, byggnadspersonal, verkstadspersonal, signalenhet med flera totalt cirka 460. Beteckningar: 8K–22K jämna nummer, skrivs ibland med romerska siffror (som överfördes från Gaza till Kongo i juli 1960). Flygförbandet bibehöll beteckningen F22 under alla rotationer. Flygtransportenheten och den tekniska enheten tilldelades aldrig någon särskild förbandsbenämning. Fram till december 1960 var generalmajor Carl C. von Horn militär chef varefter han återvände till sin ursprungliga befattning som chef i UNTSO. Sture Linnér var högste chef i ONUC (Officer-in-Charge) februari 1961–januari 1962.

Geografiskt område: Republiken Kongo (idag Demokratiska republiken Kongo)

Högkvarter:  (idag Kinshasa)

Mandat: Säkerhetsrådets resolution 143, 145 (1960) med flera

Etablerad: 15 juli 1960 till 30 juni 1964

Samtidigt tjänstgörande uniformerad styrka: 19 828 (juli 1960). 5 871 (december 1963).

Omkomna: 250 personer varav 16 svenskar