UNFICYP – Cypern

Republiken Cypern blev självständig från Storbritannien 1960. Konstitutionen speglade den komplicerade etniska sammansättningen och i en särskild överenskommelse fick Storbritannien, Turkiet och Grekland särskilt ansvar för att upprätthålla konstitutionen. Ett förslag från presidenten att ändra konstitutionen ledde till att den turkiska regeringen förkastade förslaget. I december 1963 utbröt oroligheter i Nicosia.

I enlighet med det särskilda avtalets intentioner etablerades en fredsbevarande styrka under brittisk ledning och med truppbidrag från de brittiska, turkiska och grekiska truppkontingenterna på ön. Oroligheterna övergick nu till strider och andra våldsamheter. 

Parterna i konflikten samlades till en konferens i början av 1964 och kom överens om att begära att FN skulle ta ansvaret för den fredsbevarande verksamheten. Säkerhetsrådet godkände begäran och UNFICYP etablerades. I mars 1964 anlände bland annat förtrupp från Sverige med flera länder. Bataljonen på cirka 700 man förstärktes med 100 man från Gazabataljonen och 150 man från den hemvändande Kongobataljonen och blev därmed 955 man stor. 

De brittiska styrkorna skiftade till blå mössa och ingick i UNFICYP. De turkiska och grekiska förbanden stannade kvar under nationellt befäl. Som ett svar på en statskupp utförd av grekiska element ockuperade Turkiet i juli 1974 delar av norra Cypern. Strider pågick i olika intensitet till i mitten av augusti. Efter fientligheterna expanderades UNFICYP mandat till att bemanna en buffertzon mellan parterna. 

FN-trupperna på Cypern finansierades inte via FN:s budget utan bekostades av respektive truppbidragare. I februari 1987 informerade Sverige Generalsekreteraren att den svenska truppen skulle dras bort vid årets slut om inte såväl den finansiella förutsättningen ändrades som att den politiska situationen på Cypern påtagligt förbättrades. I slutet av 1987 drog Sverige tillbaka sin bataljon. 

Sverige hade ett mindre stabs- och poliselement kvar i UNFICYP till 1993 då all svensk närvaro upphörde. Under åren efter 1987 genomförde även andra truppbidragare stora reduceringar. 1993 beslöt Säkerhetsrådet bland annat att truppbidragarna framgent skall få ersättning via FN:s budget.

Fakta

UNFICYP – United Nations Peacekeeping Force in Cyprus

Försvarsmaktens utlandsstyrka: Mars 1964–december 1987: Skyttebataljoner, stabspersonal och poliser. Januari 1988–oktober 1993: stabspersonal och poliser. Totalt bemannade svenska befattningar över tiden: 25 589 militär personal och 2 365 poliser. Beteckning: 24C–38C (bara jämna nummer) sedan alla nummer 39C–51C (hösten 1974), därefter udda nummer 53C–75C (våren 1980) därefter 76C–90C tills bataljonen drogs in hösten 1987. Därefter 93C–115C (hösten 1993) som beteckning på stabspersonal, militärpolis och civilpoliser.

Geografiskt område: Cypern

Högkvarter: Nicosia

Mandat: Säkerhetsrådets resolution 187 (1964) med flera

Etablerad: Mars 1964 och pågår

Samtidigt tjänstgörande uniformerad styrka: 6 411(juni 1964). 854 trupp och 69 poliser (december 2005).

Omkomna i UNFICYP: 176 personer varav 17 svenskar