UNMIL – Liberia

Liberia grundades av frigivna amerikanska slavar och blev republik 1847. Slavättlingarna var sedan i konstant regeringsställning fram till en militärkupp 1980. Inbördeskriget startade 1989 och medförde omkring 150 000 dödsoffer och att 700 000 människor tog sin tillflykt till omgivande länder.

Efter en fredsöverenskommelse 1990 beslöt den regionala organisation ECOWAS (Economic Community of West African States) att sända sin militära gren ECOMOG (Economic Community Monitoring Group). 1993 ingrep FN för att som förtroendeskapande åtgärd övervaka ECOMOG trupp och därmed ge stöd till fredsöverenskommelsen. 

Vidare undersökte UNOMIL anklagelser om brott mot eldupphöröverenskommelsen, medverkade till att upprätta samlingsplatser för demobilisering, gav stöd till humanitär verksamhet, utredde anklagelser om brott mot mänskliga rättigheter samt övervakade allmänna val. Efter att Charles Taylor valts till president utbröt nya strider i landet vilka gradvis förvärrade läget. Ett fredsavtal slöts 2003 vilket innebar att Taylor gick i exil i Nigeria. 

Genom Säkerhetsrådets resolution grupperades en FN-styrka i området för att stödja eldupphörprocessen, skydda civilbefolkningen och FN-personal, bygga upp den nationella säkerheten och genomföra en avväpningsprocess. Inom loppet av en vecka var del av staben från Stand-by High Readiness Brigade, SHIRBIRG, på plats i Liberia med bland annat svensk personal för att stödja missionen med planering. 

ECOWAS trupper gick över till att bli FN-trupp inom UNMIL. FN-förbanden övertog uppgiften från ECOMOG:s förband och de senare övergick till att bli FN-förband. Sverige bidrog med ett kompani utrustat med Stridsfordon 90 vilket ingick i en irländsk mekaniserad bataljon som baserades utanför Monrovia och utgjorde UNMIL:s snabbinsatsstyrka. Det svenska truppbidraget avslutades i november 2006.