Operation Artemis – Kongo

Uganda ockuperade distriktet Ituri redan under kriget 1997 och kvarstannade i området. Redan eldupphöröverenskommelsen från 1999 stipulerade att Uganda skulle dra sig tillbaka, men detta skede inte förrän 2003. Säkerhetssituationen i området var mycket svår med många konkurrerande milisgrupperingar som ofta hade rövandet av områdets naturresurser, bland annat guld, som drivkraft.

Ett stort antal människor samlades under 2003 till distriktshuvudstaden Bunia och sökte skydd hos de där grupperade små FN-förbanden som dock inte kunde förhindra att människor dödades. 

På FN:s begäran organiserade EU med Frankrike som ledare en styrka för att skydda Bunia under det att FN organiserade en brigadstyrka för att freda befolkningen i Ituridistriktet. 

Under september 2003 avlöstes EU-styrkan av en FN-brigad förstärkt med attackhelikoptrar.

Fakta

Operation Artemis – European Union Interim Emergency Multinational Force

Försvarsmaktens utlandsstyrka: 90 personer ur bland annat Särskilda Skyddsgruppen (SSG) samt stabspersonal. Del av stabspersonalen fanns vid Artemis högkvarter i Paris.

Geografiskt område: Bunia i distriktet Ituri i nordöstra Demokratiska republiken Kongo, basområde i Entebbe, Uganda

Högkvarter: Kampala, Uganda. Övergripande ledning utövades från Paris.

Godkännande av insatsen: Säkerhetsrådets resolution 1484 (2003)

Etablerad: Juli till september 2003

Samtidigt tjänstgörande uniformerad styrka: 1 400 man varav cirka 700 i Bunia