EUFOR – Bosnien-Hercegovina

När det svenska truppbidraget i Bosnien-Hercegovina avvecklades hade över 15 000 svenskar deltagit i insatsen. Med deras hjälp kunde ett stabilt, fredligt och multietniskt Bosnien-Hercegovina börja återuppbyggas.

De fredsbevarande insatserna i Bosnien-Hercegovina sköttes till en början av Nato. 2004 avlöstes de av EU och blev en så kallad Eufor-insats. 7 000 soldater ur Europeiska unionens styrkor tog över arbetet med att fortsätta genomföra fredsavtalet för Bosnien. Uppdraget vilade på ett beslut av FN och huvuduppgifterna var att bidra till en trygg och säker omgivning i landet, och att stödja det civila arbetet med att återuppbygga samhället.

Insatsen stöttade även den internationella krigsförbrytartribunalen genom att omhänderta personer som var misstänkta för krigsbrott. De medverkade dessutom till att skapa en säkerhetsmiljö där polisen kunde verka mot organiserad kriminell verksamhet. Målet med insatsen var att skapa ett stabilt, fredligt och multietniskt Bosnien-Hercegovina.

Försvarsmaktens insats i Bosnien-Hercegovina inleddes 1992. Förutom deltagandet i Eufor genomförde en svensk enhet en djupminröjning sommaren 2007. När det svenska truppbidraget avvecklades i april 2008 hade över 15 000 svenskar bidragit till ett säkrare Bosnien-Hercegovina. Det uppmärksammades med en ceremoni i huvudstaden Sarajevo.

Vid avvecklingen bestod den svenska personalen i Eufor av sex befattningar vid högkvarteret i Sarajevo, en befattning vid regionalt samordningscenter i Zenica och samverkansteam i Doboj och Prnjavor.