UNIKOM – Irak och Kuwait

Generalsekreteraren hade förberett en observatörsmission att starta så snart Irak formellt accepterade de krigförandes eldupphöröverenskommelse. För första gången överenskom alla fem permanenta medlemmar i Säkerhetsrådet att delta med militära observatörer i en fredsbevarande operation.

Beslutet om UNIKOM togs med stöd av kapitel VII i FN-stadgan. Del av den svenska bataljonen i UNIFIL avdelades att inledningsvis stödja etablerandet av UNIKOM med en transportenhet som omgrupperade ett antal fordon landsvägen från Libanon via Israel, Jordanien och Saudiarabien till Kuwait. En del av personalen flygtransporterades men huvuddelen av styrkan transporterades landvägen både till och från Kuwait. I konvojen ingick även enheter från Norge, Nepal och Fiji.

Fem skyttekompanier från UNIFIL och UNFICYP ingick i UNIKOM tiden april-juni 1991. Från Sverige sändes en mindre logistikenhet att verka under tiden som UNIKOM byggde upp egen kapacitet.

Fakta

UNIKOM – United Nations Kuwait Observer Mission

Försvarsmaktens utlandsstyrka: Underhållspluton maj–november 1991, totalt 34 personer. Den svenska underhållsbataljonen i Libanon avdelade ett sammansatt transportkompani april–maj 1991.

Geografiskt område: Irak och Kuwait

Högkvarter: Umm Qasr, Irak

Mandat: Säkerhetsrådets resolution 687 (1988)

Etablerad: April 1991 till februari 2003

Samtidigt tjänstgörande uniformerad styrka: 300 militära observatörer. 900 militär trupp (skyttebataljon, ingenjörsenhet,  helikopterenhet, sjukvård och logistik med mera)

Omkomna i UNIKOM: 18 personer (ingen svensk)