UNIKOM – Irak och Kuwait

Generalsekreteraren hade förberett en observatörsmission att starta så snart Irak formellt accepterade de krigförandes eldupphöröverenskommelse. För första gången överenskom alla fem permanenta medlemmar i Säkerhetsrådet att delta med militära observatörer i en fredsbevarande operation.

Beslutet om UNIKOM togs med stöd av kapitel VII i FN-stadgan. Del av den svenska bataljonen i UNIFIL avdelades att inledningsvis stödja etablerandet av UNIKOM med en transportenhet som omgrupperade ett antal fordon landsvägen från Libanon via Israel, Jordanien och Saudiarabien till Kuwait. En del av personalen flygtransporterades men huvuddelen av styrkan transporterades landvägen både till och från Kuwait. I konvojen ingick även enheter från Norge, Nepal och Fiji.

Fem skyttekompanier från UNIFIL och UNFICYP ingick i UNIKOM tiden april-juni 1991. Från Sverige sändes en mindre logistikenhet att verka under tiden som UNIKOM byggde upp egen kapacitet.