Pansarbandvagn 302

Pansarbandvagn 302 är ett bandgående stridsfordon som har använts för personaltransport, sjuktransport eller materieltransport. Det fanns också tre specialversioner utrustade för stridsledning, eldledning respektive batteriplatstjänst. Systemet finns inte längre kvar i Försvarsmakten.

Pansarbandvagn 302 i Kosovo. Foto: Försvarsmakten

Pansarbandvagn 302 hade en besättning bestående av en förare och en skytt. Utöver det fanns plats i vagnen för nio stridsutrustade soldater eller 1 200 kilo materiel.

Genom stridsluckorna i taket kunde både skytten och den transporterade troppen bekämpa angrepp inifrån vagnen. Åtta skyttar kunde genom luckorna samtidigt skjuta med handeldvapen eller kasta handgranater.

Längst bak i vagnen fanns två dörrar där soldaterna i det bakre utrymmet kunde ta sig i och ur. Dessa dörrar användes också för lastning när Pansarbandvagn 302 användes för materieltransport.

Tack vare att vagnen har ett helsvetsat chassi kan den köras över vatten utan större förberedelser. Hastigheten i vatten är cirka 8 km/h.