Geodata

Geodata från Försvarsmakten för geografiska informationssystem (GIS).