Tillstånd för sjömätning

Av 3 § lagen (2016:319) om skydd för geografisk information följer att tillstånd krävs för att utföra sjömätning inom Sveriges sjöterritorium, med undantag för insjöar vattendrag och kanaler. Tillstånd ska ges om sjömätningen inte kan antas medföra skada för totalförsvaret.

Sjömätningsfartyg Jacob Hägg bemannas av marinen,byggd 1983, deplacement 150 ton , längd 36,5 m bredd 7,5 m , djupgående 1,7 m .
Sjömätningsfartyg Jacob Hägg bemannas av marinen,byggd 1983, deplacement 150 ton , längd 36,5 m bredd 7,5 m , djupgående 1,7 m .
Sjöfartsverkets sjömätningsfartyg Jacob Hägg under en mätning 1997. Foto: Försvarsmakten

Tillstånd för sjömätning prövas av Försvarsmakten.

Handläggningstiden för dessa ärenden är normalt tre till fyra veckor.

Övriga upplysningar

I 9 § samma lag föreskrivs om förbud att utan tillstånd sprida:

  1. om förhållanden i ett visst vattenområde eller en sträcka av ett vattenområde som avser Sveriges sjöterritorium, med undantag av sjöar, vattendrag och kanaler, eller
  2. över andra delar av svenskt territorium, om informationen har inhämtats från luftfartyg genom fotografering eller liknande registrering.

Frågor om tillstånd för spridning prövas:

Enligt punkt 1 ovan, av Sjöfartsverket

Enligt punkt 2 ovan, av Lantmäteriet

Ansökan görs på blanketten Tillståndsansökan sjömätning (du hittar den under rubriken "Dokument" på denna sida) och mailas till: exp-hkv@mil.se