Flygning med drönare

Den som använder drönare ska utgå från att det inte är tillåtet att använda dessa där Försvarsmakten har sin verksamhet. Att fotografera eller filma skyddsobjekt är ett brott – se till att ha koll på bestämmelserna.

192:a mekaniserade bataljonen uppställda för fotografering och tal av bataljonchefen. Under Northern Wind genomför förbandet krigsförbandsövning.
192:a mekaniserade bataljonen uppställda för fotografering och tal av bataljonchefen. Under Northern Wind genomför förbandet krigsförbandsövning.
192:a mekaniserade bataljonen uppställda och fotograferade med hjälp av drönare. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten

Det är tillåtet att filma med drönare för privatpersoner och företag – men inte överallt: Luftfartsverkets kontrollzoner och Försvarsmaktens skyddsobjekt är förbjudet område.

När det gäller Försvarsmaktens övningar är det vanligt att det gäller flygrestriktioner med drönare då dessa kan påverka övningen ur ett flygsäkerhetsperspektiv.

Vidare är områden där Försvarsmakten bedriver övningar ofta skyddsobjekt enligt skyddslagen (2010:305). Ett sådant område är ofta förenat med ett förbud mot att göra avbildningar, beskrivningar eller mätningar. Flygning med drönare i anslutning till ett skyddsobjekt kan därför vara brottsligt.

Därför är det viktigt att den som planerar att använda en drönare ser till att kontrollera vilka bestämmelser som gäller på platsen före flygningen. Platser kan beslutas vara skyddsobjekt tillfälligt, vilket bland annat sker när Försvarsmakten genomför verksamhet. Den som bryter mot ett förbud för tillträde eller avbildning gör sig skyldig till ett brott med fängelse i straffskalan.

Det är också viktigt att vara försiktig med bilder och filmer från drönare. Även den som sprider filmer eller bilder av skyddsobjekt begår en lagöverträdelse, till och med om det skett av misstag. För att man inte av misstag ska sprida material som bilder eller filmer med känslig information behöver man söka spridningstillstånd vilket görs via Lantmäteriet kostnadsfritt.

Transportstyrelsen om drönare

Luftfartverkets drönarkarta