Flygning med drönare

Från 1 augusti 2017 är det tillåtet att filma med drönare för privatpersoner och företag – men inte överallt: Luftfartverkets kontrollzoner och Försvarsmaktens skyddsobjekt är fortfarande otillåtet område.

192:a mekaniserade bataljonen uppställda för fotografering och tal av bataljonchefen. Under Northern Wind genomför förbandet krigsförbandsövning.
192:a mekaniserade bataljonen uppställda för fotografering och tal av bataljonchefen. Under Northern Wind genomför förbandet krigsförbandsövning.
Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten

För att få flyga med sin drönare i så kallade kontrollzoner – områden runt flygplatser – krävs tillstånd från Luftfartsverket. Det är tillåtet att filma i kontrollzon men inte Försvarsmaktens skyddsobjekt.

När det gäller Försvarsmaktens övningar är det vanligt att det gäller flygrestriktioner med drönare då dessa kan påverka övningen ur ett flygsäkerhetsperspektiv.

Vidare är områden där Försvarsmakten bedriver övningar ofta skyddsobjekt enligt skyddslagen (2010:305). Ett sådant område är ofta förenat med ett förbud mot att göra avbildningar, beskrivningar eller mätningar. Flygning med drönare i anslutning till ett skyddsobjekt kan därför vara brottsligt. Det är dock inte brottsligt att flyga över skyddsobjekt om man har tillstånd från Luftfartsverket.

Transportstyrelsen om drönare

Luftfartverkets drönarkarta

(Kartan fungerar i webbläsarna Chrome, Firefox, Safari och Internet Explorer 9. Viss fördröjning i kartans lagerfunktioner kan förekomma.)

Fakta

De senaste åren har flygning med drönare över och invid Försvarsmaktens skyddsobjekt och skyddsvärda verksamhet genomförts vid ett flertal tillfällen. För Försvarsmakten är denna typ av flygningar ett ökande problem då trenden för flygningar med drönare runt Försvarsmaktens områden är ökande.

För att Försvarsmakten ska kunna fullgöra sitt uppdrag är det av vikt att användning av drönare i anslutning till Försvarsmaktens verksamhet följer gällande restriktioner och förbud.

I samband med Försvarsmaktens övningar är det vanligt att det gäller flygrestriktioner med drönare då dessa kan påverka övningen ur ett flygsäkerhetsperspektiv. Vidare är områden där Försvarsmakten bedriver övningar ofta skyddsobjekt enligt skyddslagen (2010:305). Ett sådant område är ofta förenat med ett förbud mot att göra avbildningar, beskrivningar eller mätningar. Flygning med drönare i anslutning till ett skyddsobjekt kan därför vara brottsligt.