Försvarsmaktens språktester får beröm av Nato

Personal som söker en utlandsbefattning där det finns krav på en språkprofil, eller Standard Language Profile (SLP) som den kallas, kan numera göra engelska- eller franskaprov i Försvarsmaktens regi.

Soldater under insats i Mali
För personal som ska på utlandsinsats krävs ofta en språkprofil, en så kallad SLP (Standard Language Profile), som du får om du klarar STANAG-provet som nu genomförs i Försvarsmaktens regi. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten

Språktesten köptes tidigare in från Försvarshögskolan, FHS. För att använda den gedigna språkkompetens som myndighetens språklärare har och för att spara pengar, bestämdes det 2019 att Försvarsmakten skulle ta över ansvaret för proven.

Mariamma Martin har lett Försvarsmaktens arbete med att utveckla STANAG-test i engelska och franska. Foto: Privat

Mariamma Martin, främste företrädare för språk vid Ledningsstabens utbildningssektion, har lett arbetet med att utveckla språkproven tillsammans med ett team med representanter från Försvarets tolkskola, Sjöstridsskolan, Logistikskolan, Artilleriets stridsskola och Markstridsskolan. Mariamma Martin berättar att det vanligtvis tar två, tre år att utveckla ett STANAG 6001-prov i alla fyra färdigheterna (lyssna, tala, läsa och skriva), men att Försvarsmakten lyckades ta fram det på ett år.

– Det var verkligen en stor bedrift, och något som vi fått mycket beröm för av Natos språkcentrum, säger Mariamma.

Det första provet genomfördes i mars förra året vid Markstridsskolan. Det var sex elever som gjorde testet, mitt under pandemin.

Under 2020 har teamet utvecklat ytterligare ett prov, och arbetet med en tredje version som planeras inledas under andra kvartalet 2021. STANAG 6001-provet ges i engelska och franska, och det pågår nu diskussioner om att även införa prov i arabiska och ryska framöver.