Vi ökar brigadernas rörlighet genom fler fältarbetsofficerare till Försvarsmakten

Vid Fältarbetsskolan på Göta ingenjörregemente, Ing 2, utbildas kommande yrkesofficerare inom fältarbeten, antingen till officerare eller till specialistofficerare. Framöver kommer det vara de som utbildar våra soldater och bidrar till att fältarbetsfunktionen växer och utvecklas.

Under byggandet av fackverksbro tränar eleverna på att leda arbetet. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten
En ingenjörssoldat under arbetet med fackverksbron. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten
Adam Skoglund och Viktor Backman som nu läser vid Fältarbetsskolan. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten
Tunga maskiner behövs som hjälp under arbetet. Foto: Martina Gustafsson/Försvarsmakten

Som yrkesofficer möter, leder och utbildar man andra människor. Efter genomförd utbildning har en yrkesofficer goda kunskaper och färdigheter inom ett eller flera specialområden, som i vårt fall fältarbeten.

– Vid Ing 2 är vi i dag och framåt i stort behov av nya medarbetare. En kategori som är helt avgörande för att vi ska kunna lösa våra uppgifter är våra yrkesofficerare, säger regementschef Michael Ginér.

Som yrkesofficer vid Ing 2 har man ett utvecklande och stimulerande arbete med goda möjligheter till personlig utveckling. I vardagen arbetar en yrkesofficer tillsammans med andra mycket kompetenta kollegor såsom soldater, gruppbefäl, yrkes- och reservofficerare samt civila.

Officer – ett övergripande ansvar

En officer startar sin tre-åriga utbildning vid militärhögskolan Karlberg i Stockholm. Under utbildningen utmanas eleverna både fysiskt och mentalt och blandar teori med praktik. Fältarbetsskolan tar under två terminer emot de elever som har inriktning mot fältarbeten och de får fördjupa sig i bland annat fältarbeten för rörlighet för våra förband och fördröjande fältarbeten. En av eleverna som nu genomför terminerna vid Fältarbetsskolan är Adam Skoglund. Han började utbilda sig till lågstadielärare och har alltid trivts med att utbilda andra, men valde efter en repetitionsutbildning att söka till officersprogrammet.

 – Jag tycker det är en jättebra utbildning och man växer som person. Du ställs inför utmaningar som du inte möter någon annanstans än i Försvarsmakten och redan under utbildningen får man möjlighet att få en inblick i hur det kommer vara när man är klar med studierna.

En officer har det övergripande ansvaret för utbildningen av soldater och gruppchefer. En annan kategori som finns är specialistofficer, de blir duktiga på specifika saker.

Specialistofficer – expert på delfunktioner

En specialistofficer blir duktig på olika delfunktioner hos ett förband. Vid Ing 2 kan det handla om att vara riktigt bra på till exempel tunga motorredskap som grävmaskin och hjullastare eller ingenjörbandvagn och brobandvagn för att kunna utbilda andra på de systemen. Utbildningen till specialistofficer pågår i 1,5 år och för de som inriktar sig mot fältarbete genomförs utbildningen ett år vid Markstridsskolan i Kvarn (Skövde) för att sen avsluta studierna med en sista termin vid Fältarbetsskolan. Efter den grundläggande specialistofficersutbildningen (1,5 år) påbörjas en specialisering inom någon delfunktion.

– Jag valde att studera till specialistofficer då jag ville avancera i Försvarsmakten och få mer kvalificerade arbetsuppgifter och jag tycker om att utbildningen gör att man blir expert inom ett visst område. I och med att utbildningen är på 1,5 år så utvecklas du snabbt och jag kände att det passade mig bra och ger mig möjlighet att arbeta ute i fält. Det är en utbildning jag verkligen kan rekommendera andra att söka, säger Viktor Backman som nu genomför sin sista termin under utbildningen till specialistofficer.

När Adam och Viktor tillsammans med sina kurskamrater är klara med utbildningen blir de ett välkommet tillskott till förbandet.