Specialförband under radarn i Aurora 17

För första gången någonsin har svenska, finska och amerikanska specialförband övat i ett sammansatt förband i Sverige. Det var inom ramen för Försvarsmaktsövningen Aurora 17 som de tre nationernas förband både övade och prövades.

Svenska och amerikanska specialförbandsoperatörer tillsammans i svensk helikopter 16. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Specialförbandsoperatörer övar en av huvuduppgifterna: strid. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Svenska och amerikanska specialförbandsoperatörer i mörker med svensk helikopter 16. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Amerikansk V 22 Osprey. Ett tiltrotorflygplan som bland annat används av amerikanska flygvapnet för specialoperationer. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Övningen innebar att hela det svenska specialförbandssystemet prövades tillsammans med finska och amerikanska partners i strid och kvalificerad underrättelseinhämtning på svensk mark.

– Vi har en lång erfarenhet av att samarbeta med våra partners, men inte på den här nivån. Nu tränade vi tillsammans med dem också på vår hemmaplan. Tillsammans med andra ökar vi på det sättet specialförbandens räckvidd och slagkraft, säger generalmajor Urban Molin, chef för Försvarsmaktens specialförbandsledning.

Övningen har erbjudit många och bitvis mycket komplexa fysiska, taktiska och tekniska utmaningar för de deltagande förbanden och deras staber, men den har också givit goda resultat.

– Vi försöker vara så öppna vi kan om vår verksamhet utan att riskera vår egen säkerhet, men det mesta av det vi gjorde inom ramen för Aurora 17 går tyvärr inte att berätta om därför att det skulle kunna försvåra eller omöjliggöra framtida insatser. Men naturligtvis har vi haft ett omfattande deltagande i övningen. Vi har haft en stor multinationell styrka insatt och rört oss över stora ytor på marken, i luften och till sjöss. Vi har uppträtt synnerligen aktivt och löst många och svåra uppdrag inom ramen för våra uppgifter, strid och kvalificerad underrättelseinhämtning, och jag tror att vi har lyckats med att inte dra till oss någon uppmärksamhet, säger chefen för den sammansatta specialförbandsstyrkan.

Specialförbandsverksamheten inom ramen för Aurora 17 var inte bara till för att öva huvuduppgifterna strid och kvalificerad underrättelseinhämtning under tillämpade förhållanden. Den hade också en viktig funktion när det gäller att pröva förmågan till samarbete och samverkan med utländska partners.

– Vi har övat och prövat vår interoperabilitet. Vi ska kunna prata med varandra, våra system ska kunna kopplas ihop och genom att pröva det, identifierar vi områden vi behöver utveckla. Men det viktigaste är kanske att vi delar erfarenheter och lärdomar med varandra. Vi lär känna varandra. På det sättet blir vi bättre på att lösa underrättelse- och stridsuppgifter på djupet mot en kvalificerad motståndare. Ensamma eller tillsammans med andra, säger Urban Molin.

Chefen för den sammansatta specialförbandsstyrkan är också nöjd med hur övningen utvecklats ur hans perspektiv.

– Vårt deltagande inom ramen för Aurora har varit bra också därför att vi kunnat pröva oss själva fullt ut. Vi har testat om materielen fungerar och vi har tillämpat operationskoncept och metoder vi skulle använda i krig. Det vi redan nu kan säga är att vår anpassning till den förändrade hotbilden har varit framgångsrik. Vi har fått en värdemätare på att vi kan lösa vår viktigaste uppgift: att tillhandahålla våra politiska och militära beslutsfattare handlingsalternativ som ligger bortom konventionella förbands förmågor. Det är det uppdrag överbefälhavaren har givit oss.