ÖB: ”Ingen påtaglig påverkan på vår samlade operativa förmåga”

ÖB general Micael Bydéns anförande rörande Transportstyrelsen vid pressträff i Rosenbad den 24 juli 2017.

Presskonferens den 24 juli 2017 med anledning av IT-incident vid Transportstyrelsen.
Presskonferens den 24 juli 2017 med anledning av IT-incident vid Transportstyrelsen.
Foto: Försvarsmakten

”Frågan om Transportstyrelsens hantering av sekretessbelagd information har också påverkat Försvarsmakten. Vi ser självklart allvarligt på det inträffade. Information som omfattas av sekretess ska aldrig komma på avvägar.

För Försvarsmaktens del handlar det inträffade om vissa uppgifter kring fordon och kvalificerade skyddsidentiteter.

Det militära fordonsregistret omfattar alla Försvarsmaktens fordon. Registret som har högt skyddsvärde hanteras av Försvarsmakten. Information om den absoluta huvuddelen av Försvarsmaktens fordon finns därför inte hos Transportstyrelsen och har därför inte röjts.

Däremot finns det ett begränsat antal fordon som återfinns både i det militära fordonsregistret och i Transportstyrelsens vägtrafikregister. Försvarsmaktens bedömning är att det uppstår en risk om information om dessa fordon kommer i orätta händer. Den risken kommer kunna omhändertas.

Möjligheten att kunna ha skyddade identiteter är en förutsättning för oss att kunna lösa vårt uppdrag. Försvarsmakten har, sedan vi informerades av Säkerhetspolisen i februari 2016, vidtagit åtgärder. Vår bedömning är att det som skett på Transportstyrelsen inte märkbart påverkat försvarsunderrättelseförmågan.

Avslutningsvis: Försvarsmaktens samlade bedömning är att det som skett är en allvarlig händelse. Men med det vi vet i dag och med de åtgärder vi vidtagit har det här inte haft någon påtaglig påverkan på Försvarsmaktens samlade operativa förmåga. ”