Ur historien formas framtiden

Under susande löv och skinande sol i Karlbergsparken firades på lördagen den 17 juni 225 års-jubileet av tillkännagivandet att det skulle inrättas en krigsakademi för land- och sjökadetter vid Karlbergs slott. Ungefär 350 personer med anknytning till Karlberg slöt upp denna soldränkta dag.
– Vi ska fortsätta vara ett högkvalitativt centrum för kadett- och inomverksutbildning såsom vi varit i 225 år, sa skolchefen Anna-Karin Broth i sitt inledningstal vid Dianas tempel.

Karlbergare träffas för att högtidlighålla 225-års jubileet. Många kära återseenden blev det under dagen. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Skolchef Anna-Karin Broth tillsammans med generalmajor Anders Callert. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Karlbergs- och marinens musikkår underhöll med konsert under dagen. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Jubileumsdagen bjöd på allehanda aktiviteter, Det gick bland annat att testa sin fysiska styrka i räckhäng. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten

Under sina 225 år har skolan, precis som kärt barn, haft olika namn. Den har benämnts Kungliga Krigsakademien, Kungliga Krigsskolan Karlberg för att år 1999 slutligen få sitt nuvarande namn: Militärhögskolan Karlberg. Den 17 juni 1792 bildades krigsakademin på konung Gustav III inrådan som sedan förlades till Karlbergs slott. De första kadetterna ryckte sedan in till Karlberg den 24 oktober till det första kompaniet.

De flesta kadetter på den tiden var mycket unga, bara 11 år, och inte sällan adelssöner. Sedemera när den allmänna värnplikten igångsattes så blev det en skola för alla.

Numera har man sedan 20-talet år tillbaka även återfått marinkadetterna och idag går även flygvapenkadetter på skolan. Så åter igen bedrivs utbildningen som en "joint" utbildning.

Under de tio senaste åren har man tillsammans med Försvarshögskolan akademiserat utbildningen på ett tydligt sätt. Man har anpassat sig till högskoleförordningens regler men ändå behållit beprövad erfarenhet i utbildningen. Kadetterna börjar ofta med ett teoriexempel på en föreläsning, för att övergå till planläggning av studien i sina rum, därefter ger de sig ut i terrängen för att praktiskt utföra det som de har planerat utifrån grunduppgiften. I terrängen finns lärare från Försvarshögskolan och officerare från Militärhögskolan Karlberg som bedömer kadettens förmåga under genomförandet av dessa moment.

Militärhögskolan Karlberg består idag utöver Kadettbataljonen av flera enheter som tillkommit eller omorganiserats under åren, Försvarsmaktens idrotts- och friskvårdsenhet, Managementenheten, Lokalplaneringsenhet Mitt, Försvarsmaktens utbildningsenhet och skolenhet. Vissa enheter stödjer kadettbataljonen med utbildning och kvalitetsäkring, medan andra har bredare uppgifter till gagn för hela Försvarsmakten.

Åter till dagen. Under tonerna av Karlbergs musikkår var det fritt fram till buffén. Maten avnjöts runt om i slottparken vid Dianas tempel. Därefter blev det dags för allehanda aktiviteter . Guidade slottvisningar, konstrundor i slottet, båttur på Karlbergskanalen, en tur med häst och vagn i parken för att nämna några. Även skytte med lasergevär och förevisning av succéappen FMTK som har arbetats fram av FMIF på Karlberg, fick möta en ny publik. Och som grädde på moset så höll både Karlbergs musikkår och Marinens musikår konserter under dagen. För de tappra få som höll ut hela dagen så vankades det avslutningsvis en middag i slottet.

Jubileumsdagen gav en fin blandning av att blicka mot framtiden och samtidigt formas av historien om än blott för en dag på slottet.

Karta