Nio mil lång marsch

För att säkerställa att blivande flygbasjägare förvärvar den kunskap som krävs för tjänsten under utbildningen genomförs prov. Nyligen gick den traditionsenliga utbildningskontrollen, Lodjursmarschen av stapeln.

Lodjursmarschen är en lång orientering där soldaterna förflyttar sig mellan utbildningskontroller och genomför olika delmoment. Foto: Niclas Foleby/Försvarsmakten
Förberedelser inför utbildningskontrollen. Foto: Niclas Foleby/Försvarsmakten
Deltagarna som genomförde Lodjursmarschen består av rekryter som ryckte in i september förra året och vakansrekryterad personal. Marschen är i huvudsak ett enskilt prov som genomförs i en patrull. Foto: Niclas Foleby/Försvarsmakten
Foto: Niclas Foleby/Försvarsmakten
Foto: Niclas Foleby/Försvarsmakten
Flottiljchefen Lars Bergström på plats för att följa en del av utbildningskontrollen. Foto: Niclas Foleby/Försvarsmakten
Tilldelas mörkgrön basker med flygbasjägarnas förbandssymbol-lodjuret. Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Stabschef vid flygtaktisk stab Robert Nyhlén, flottiljchef Lars Bergström och kompanichef Niclas Foleby vid den traditionsenliga baskerceremonin. Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Stabschef vid flygtaktisk stab Robert Nyhlén och flottiljchef Lars Bergström delar ut basker. Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Niclas Foleby, kompanichef vid 25:e flygbasjägarkompaniet. Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten
Vid godkänt resultat på kommande utbildningskontroll tilldelas soldaterna utbildningstecknet för flygbasjägare. Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten

Sedan början av 1990-talet har Lodjursmarschen genomförts vid Skaraborgs flygflottilj (F 7) och omkringliggande slätt.

− Marschen är i huvudsak ett enskilt prov som genomförs i en patrull. Soldaterna förflyttar sig mellan utbildningskontroller och genomför olika delmoment. Vi kontrollerar bland annat om soldaterna kan orientera, handha sin utrustning eller vidtar rätt åtgärder vid kort respektive lång rast, säger kompanichef Niclas Foleby.

Efter att patrullerna släppts av i terrängen har de 40 timmar på sig att ta sig i mål och har vid målgång gått cirka nio mil i skiftande terräng.

− Marschen är tuff och sliter hårt på fötterna. För att vi ska få ett så bra resultat som möjligt på utbildningskontrollen krävs det bra förberedelser. Exempelvis har de rekryter som ryckte in i september i ett tidigt skede börjat marschträna.

När patrullerna väl passerat mållinjen vid F 7 väntar transport tillbaka till F 17 och den traditionsenliga baskerceremonin.

− Vi har genomfört baskerceremoni sedan 1987. Efter ett godkänt resultat på utbildningskontrollen tilldelas soldaterna sin basker.

De följande dagarna efter Lodjursmarschen läggs mycket tid på soldaternas fysiska återhämtning. För att bara några dagar senare genomföra barmarksövning i Hagshult.

Nästa steg i utbildningen för de blivande flygbasjägarna är den kommande övningen Palnatoke. Den genomförs i Danmark och är den sista utbildningskontrollen och samtidigt en slutövning för rekryterna.