”Är jag verkligen redo för det här?”

Militärhögskolan Karlbergs första utbildningskontroll. Här testas praktiska färdigheter, men inte minst hur mentalt redo kadetterna är för en framtida karriär som officer.

Kapten Daniel Thomsson utvärderar kadetternas genomförande vid fientlig sammanstöt.
Kapten Daniel Thomsson utvärderar kadetternas genomförande vid fientlig sammanstöt. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
En förutsättning för att klara den intensiva officersutbildningen är att man är engagerad som kadett.
En förutsättning för att klara den intensiva officersutbildningen är att man är engagerad som kadett. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Kadetter under genomgång av sjukvårdsmomentet på utbildningskontrollen.
Kadetter under genomgång av sjukvårdsmomentet på utbildningskontrollen. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Officersyrket innebär att man ibland måste fatta snabba beslut, som här i samband med en övad fientlig sammanstöt.
Officersyrket innebär att man ibland måste fatta snabba beslut, som här i samband med en övad fientlig sammanstöt. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
En förutsättning för att klara den intensiva officersutbildningen är att man är engagerad som kadett
En förutsättning för att klara den intensiva officersutbildningen är att man är engagerad som kadett Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten

Afghanistan 2010. Officerarna Johan Palmlöv och Gunnar Andersson blir beskjutna och stupar utanför en lokal polisstation utanför Mazar-e Sharif.

Händelser som den i Afghanistan har varit jämförelsevis fåtaliga genom vår moderna svenska militärhistoria. Men att risker är befintliga i vissa sammanhang under en karriär i Försvarsmakten är något man bör tänka efter på innan man påbörjar sin tre år långa officersutbildning vid Karlberg.
Men den mest centrala frågan under utbildningskontrollen är om personen är nog motiverad för att kunna genomföra hela utbildningen.

”Är jag verkligen redo för det här?”, en fråga som de nya kadetterna får reflektera över under det så kallade ”ensamdygnet”, formellt benämnt Ledarskap och självkännedom, (LoS).

– Det är en krävande och intensiv utbildning. I perioder är man också borta från familj och vänner eftersom verksamheten är förlagd till olika platser i landet, säger major Daniel Landin.

Inte som andra jobb

Officersyrket handlar inte sällan om ett engagemang långt utöver vad som kanske förväntas inom ett civilt arbete. Under perioder är det mer en livsstil än ett yrke. Ett yrke som ställer en inför till ständigt nya utmaningar.

– Att vara en föregångsman för dem man leder kan vara en personlig utmaning. Det ställer krav på individens karaktär och självdisciplin. Men samma erfarenheter är också mycket utvecklande, säger Daniel Landin.

Föredömet. Att ha goda praktiska färdigheter är en viktig del av den så kallade fackkompetensen. Därför kontrolleras också kadetternas kunskaper inom bland annat karttjänst, sjukvård och vapentjänst. Men det handlar också om få en uppfattning om hur individen agerar i grupp och hur själva gruppen agerar.
Kadetten Martin Helmersson summerar utbildningskontrollen.

– Det känns riktigt bra. Både att veta att mina personliga färdigheter ligger i nivå med förväntan, men också att mina övriga 129 kadettkollegor håller hög nivå. Det kommer utgöra en bra grund för våra fortsatta tre år tillsammans här på Militärhögskolan Karlberg.

Kadetter övar sammanstöt