Luftvärnet ska öva mer på Gotland!

Försvarsministern tydlig vid Halmstadbesök

Försvarsminister Peter Hultqvist var mycket tydlig, vid sitt anförande på torsdagskvällen på biblioteket i Halmstad. Både med hotbilden, hur den påverkar oss och vad han förväntar sig av Försvarsmakten.

Landshövdingen Lena Sommestad lyssnade också till försvarsministerns föredrag. Till vänster om landshövdingen sitter ministerns adjutant, kommendörkapten Axel Oweling och närmast kameran till höger Lars Björk, Försvarsutbildarna. Foto: Carl M Sjöstrand
Garnisonschefen i Halmstad, tillika chef för Luftvärnsregementet, överste Stefan Jönsson berättade om Försvarsmakten i Halland och visade film om Luftvärnets insatser på Gotland, före försvarsministerns anförande. Foto: Carl M Sjöstrand

Försvarsminister Peter Hultqvists besök inleddes på torsdagskvällen med ett öppet föredrag på stadsbiblioteket i Halmstad. Det fortsatte på fredagsförmiddagen med besök vid Halmstad garnison och avslutades med närvaro vid öppnandet av Försvarsmaktsråd Halland på residenset.

En av de delar som statsrådet uppehöll sig vid var luftförsvaret. Särskilt nämndes Luftvärnet vid några tillfällen, bland annat när han talade om Gotlands stora betydelse i Östersjön.

– Luftvärnsdelarna ska ha en framskjuten roll i övningsverksamheten på Gotland framledes. Man måste ha grepp om Gotland, så är det bara, konstaterade Peter Hultqvist.

Försvarsministern berörde en mängd olika områden och upplevdes väl insatt i sitt ämbete. Han anses även vara en av de tydligaste försvarsministrarna hittills. Han är klar med att det är Ryssland som är den stora orosfaktorn i vårt närområde men också med vad han förväntar sig av Försvarsmakten. På det stora hela verkar han tycka att det nu går åt rätt håll:

– Jag upplever att man i Försvarsmaktsledningen har en stark ambition att leverera nu.

”Glorifierad militarisering i Ryssland”

Utvecklingen i Ryssland är helt klart något som bekymrar statsrådet. Han tryckte på att det pågår en militarisering av Ryssland och att man ”glorifierar detta” vilket tillsammans med de nationella strömningarna inte känns bra.

– Man måste ha respekt för vännerna i Baltikums syn på situationen. De upplever en press från grannen i öster.

Avslutningsvis svarade Peter Hultqvist på ett antal frågor från publiken. När han fick frågan om det inte blir ett ”demokratiskt underskott” i det nya personalförsörjningssystemet, jämfört med värnpliktsförsvaret, kom han in på betydelsen av frivilligorganisationerna.

– Folkförankringen är väsentlig. Det är en stor uppgift för frivilligorganisationerna, menade han.

Ett nytt personalsystem

Samtidigt pekade försvarsministern på den nu startade utredningen, under Annicka Nordgren-Christensen, om framtidens personalförsörjning i Försvarsmakten. Han konstaterade att hon särskilt ska titta på den danska och norska modellen – det vill säga en mix av värnplikt och heltidsanställning.

Han ville inte föregripa utredningen men undslapp sig ändå några kommentarer:

– Vi kommer i alla fall inte klara av att ta in hela årskullar på 120 000 ungdomar, flickor och pojkar. Vi får se vilka nivåer som är hanterbara.

– Personligen tycker jag det är bra om vi kan hitta ett personalsystem där det är lättare att utöka numerären vid behov!