ÖB i stridszonen

Stridsvagnssoldaterna jobbar frenetiskt. Deras vagn bärgades till platsen efter att ha tagit emot en simulerad träff av en pansarvärnsrobot. Nu måste den fungera inför ett kommande motanfall där stridsvagnskompaniet vill vara fulltaligt.

Peter Norberg stod post vid infarten till den mekaniserade bataljonens bakre ledningsplats. Kylan bet ordentligt på morgonen. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Förste sergeanten Fredrik Posse är chef över en luftvärnskanonvagn. ”Roligt att ÖB visar intresse för Cold Response även om det inte är så konstigt. Det är ju en av de största övningarna som vi deltar i.” Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Per Carlsson är chef för 192:a mekaniserade bataljonen i den multinationella brigaden. Här redogör han för läget vid sitt förband för ÖB. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

Träffen av pansarvärnsroboten var egentligen en skarp skada. En bandplatta hade gått sönder. Stridsvagnen bärgades av en stridsvagnsbärgare från stridszonen en och en halv kilometer längre norrut och till stridstrossen, som hade grupperat i ett ganska skyddat läge. Brigad nord trycker på, den multinationella brigaden måste hålla emot och vagnen ingår i planerna för ett motanfall i området söder om Setermoen.

– Vi får stöd av stridstrossen med att laga vagnen, berättar vagnchefen Magnus Holmgren. Det är perfekt att de var här det hände, nu går det smidigt att reparera vagnen.

ÖB tittar in

Plötsligt kliver överbefälhavaren, general Sverker Göransson, in på stridstrossens grupperingsplats. Han besöker Cold Response under ett par dagar och självklart står det högt upp på agendan att komma ut och besöka soldater och befäl under övningen. Nu står han där och följer reparationsarbetet. Efter en stund säger han till om något och soldaterna hämtar skyddsglasögon. Reparationen fortsätter och det gör också ÖB efter en stund.

– Ja det var man inte beredd på, säger Magnus och fortsätter. Intressant att han tittar förbi. Verkar ha koll på läget och det var bra att han rättade oss när vi var på väg att missa med släggan.

Fienden är nära

Förste sergeanten Anton Sandström är plutonchef på stridsvagnskompaniets stridstross. Han står i tornet på sitt stridsfordon när kompaniet hör av sig och frågar om reparationstiden.

– Motståndaren är inte alls långt borta. Vi på stridsvagnskompaniet förbereder ett motanfall in i motståndarens flank. Vagnen har en skarp skada och nu lagar vi så fort vi kan så att kompanichefen kan få med alla vagnar i anfallet.

Stridsvagnsbesättningen fortsätter sammanbitet att jobba tillsammans med driftstödsgruppen. Det går framåt.

Ännu närmare fienden

Längre fram ligger en samlingsplats för fordon som stridsdomarna har tagit ur striden. Där får ÖB möjligheten till ett längre samtal med en pansarskyttegrupp. Samtalet är väldigt avslappnat, öppenhjärtligt och spänner över en mängd ämnen. Själklart avhandlas både övningen och vädret som gått från regn till sol. Efter ett tag vill ÖB veta vad soldaterna anser är det viktigaste för att komma framåt med det nya personalförsörjningssystemet. Det blev en bra diskussion. Idéer om fler heltidsanställda soldater och bättre morötter i form av mer utlandstjänst diskuterades. Efter en stund beordrades marschfärdiga och soldaterna vidtog de åtgärder som det kräver. Sällskapet med ÖB körde vidare enligt sitt program.

– För mig har det varit en dröm att ha fått träffa ÖB, sade Lajat Sharma från Malmö. Han är en toppen-ÖB som kan förklara enkelt så att man förstår.

Tidigare på dagen

Under förmiddagen besökte överbefälhavaren den främre ledningen för den multinationella brigaden och även ledningen för den 192:a mekaniserade bataljonen i området kring Bardu hembygdsgård. Bataljonschefen Per Carlsson redogörelse för läget vid förbandet följdes av ett längre samtal, bland annat kring stridsvärde, styrkeavvägningar och tillgången på artilleri. Sammantaget är intrycket att en övning som Cold Response är en mycket givande övning för inte bara chefer i olika nivåer utan också för den övriga personalen. Frågan uppstår då om ÖB tycker att vi borde kunna genomföra den här sortens övningar i till exempel norra Sverige?

– Absolut! Just nu har vi inte vanan inne att göra det utan vi är nog lite ringrostiga på att leda den här sortens större övningar. Däremot måste jag säga att våra förband är taktiskt duktiga, avslutar överbefälhavare Sverker Göranson.

Cold Response 2014 är en norsk vinterövning med inbjudna marin-, flyg- och arméförband från 16 nationer.

Antal deltagare:
Cirka 16 000 varav 1400 svenskar

Övningsdatum:
8 – 21 mars

Övningsområde:
Huvudområdet för övningen är från Narvik - Harstad i söder till Tromsö i norr för markförbanden. Flyg och fartyg övar i och över kustbandet mellan Trondheim och Tromsö.