Livs- och karriärsutveckling för soldater

Nu påbörjas arbetet med Livs- och Karriärsutveckling (LoK) för soldaterna på Skaraborgs flygflottilj. LoK är en metod som ger soldaterna möjlighet att, tillsammans med en certifierad handledare, analysera sin nuvarande situation för att sedan utvecklas mot nya mål. Med en anställningstid på fyra till åtta år är det viktigt att få en betydelsefull tid som soldat, men även en bra utveckling mot det civila livet efter anställningens slut.

Kenny Tinmark rekommenderar alla att genomföra Livs- och karriärutvecklingsprogrammet, oavsett var i livet man är. Foto: John Lidman

Ett stimulerande arbete är en viktig förutsättning för livskvalitet. Men för god livskvalitet krävs också balans mellan arbete, privatliv, relationer och hälsa. Livs- och Karriärsutveckling gör det möjligt att reflektera över denna helhet och skapa bättre livskvalitet.

– Målet med LoK är att soldaterna skall känna att de utvecklas både i sin tjänst och privat, säger kapten Tomas Filipsson, stabsofficer på 26:e flygbaskompaniet samt en av garnisonens livs- och karriärsutvecklare. Vi vill också visa för alla tjejer och killar som är intresserade av att jobba i Försvarsmakten att vi stöder dem från anställningens början till tjänstgöringens slut.

Styr själv mot målet

En LoK-resa tar tre månader och genomförs i en samtalsserie om ungefär åtta samtal. Men det är inte handledaren som bestämmer hur resan ser ut, det är hela tiden medarbetaren som äger resan och själv tar alla beslut.

– Jag bestämmer inte vilka mål han eller hon skall ha, säger Tomas. De jobbar själv med att hitta sina mål, men jag är bollplanket och ficklampan som hjälper dem på vägen.

Kenny Tinmark, gruppchef på 236:e R3-pluton, är en av de första soldaterna som genomfört Livs- och Karriärsutvecklingsprogrammet på Såtenäs garnison.

– Jag var nyfiken, säger Kenny. Man lär sig mycket om sig själv, både de positiva sidorna och det jag måste bli bättre på. Så det är inte bara utvecklande för arbetet utan även privat.

Analyser i flera dimensioner

Var är jag idag? Hur kom jag hit? Vad är mina kompetenser? Vart vill jag och hur skall jag ta mig dit?

Det är många frågor rörande dåtid, nutid och framtid som skall analyseras under programmet. Resultatet blir en utvecklingsplan som beskriver hur man skall ta sig ifrån där man idag befinner sig - mot nya mål och visioner.

Kenny har fått större självinsikt efter att ha genomfört Livs- och Karriärsutvecklingsprogrammet. Han har en klarare bild över hur han vill att framtiden skall se ut och hur han skall ta sig dit.

– Det har varit mycket värdefullt för mig, både privat och yrkesmässigt, och jag skulle rekommendera detta för alla oavsett var i livet man befinner sig.