Försvarsmaktsråd ska underlätta anställdas framtid

Den 5 februari hölls det första konstituerande mötet i det nya centrala Försvarsmaktsrådet, ett mötesforum med representanter från företag, organisationer, myndigheter, kommuner och universitet. Genom samverkan ska rådet underlätta för medarbetare att planera för sin framtid efter en anställning i Försvarsmakten.

Första mötet med nyinrättade centrala försvarsmaktsrådet dit ÖB bjudit in representanter från företag, organisationer, myndigheter och läroverk.
Första mötet med nyinrättade centrala försvarsmaktsrådet dit ÖB bjudit in representanter från företag, organisationer, myndigheter och läroverk.
Samarbete med andra arbetsgivare och organisationer är en förutsättning för att lyckas med Försvarsmaktens personalförsörjning. Foto: Johan Lundgren/Försvarsmakten

– Genom att söka samarbete med andra arbetsgivare kan vi skapa gemensamma synergieffekter, både för den andra arbetsgivaren och för den enskilda individen, säger Jakob Kretschmer som jobbar med arbetsgivarrelationer på personalstaben.

Samarbete med andra arbetsgivare och organisationer är en förutsättning för att Försvarsmakten ska lyckas med sin nya personalförsörjning som bygger på ett frivilligt åtagande. Inrättandet av försvarsmaktsråd är en modell för samverkan där Försvarsmakten tillsammans med andra aktörer i samhället samråder i strategiska och operativa frågor. Sedan tidigare finns regionala råd i Skaraborg, Norrbotten och Småland och nu bildas alltså ett centralt Försvarsmaktsråd.

Ett viktigt samverkansområde i detta forum är information, det vill säga att Försvarsmakten får möjlighet att enklare nå ut med budskap om vilka kunskaper och egenskaper myndighetens anställda har på arbetsmarknaden. Genom att få tillgång till deltagarnas organisationer kommer detta att ge fördelar för Försvarsmaktens regionala och lokala arbete i frågor som rör arbetsgivarrelationer.

Ett antal aktiviteter är planerade under 2014. Bland annat en gemensam konferens med fokus på att ytterligare belysa värdet av att anställa personer som har en militär utbildning och erfarenhet.

– En viktig fråga är deltidssoldaterna. Genom rådet kan vi ge större förståelse för vilken utbildning de får och vad det innebär att anställa dessa, säger Jakob Kretschmer.

Deltagare i det centrala Försvarsmaktsrådet är:

  • Personaldirektör Per-Olof Stålesjö
  • Johan Sandell, VD på Svenska IBM
  • Agneta Jöhnk, direktör SKL, Sveriges Kommuner och Landsting
  • Håkan Sörman, VD SKL, Sveriges Kommuner och Landsting
  • Elisabeth Thand Ringqvist, VD Företagarna
  • Clas Olsson, tf Generaldirektör Arbetsförmedlingen
  • Dag Klackenberg, Svensk Handel
  • Åke Svensson, VD Teknikföretagen
  • Jonas Milton, VD Almega
  • Pam Fredman, Styrelseordförande Sveriges Universitets- och Högskoleförbund