Ett steg närmre nya hamnbogserare

En förutsättning för den sjörörliga logistiken

Under veckan har en kölsträckningsceremoni för marinens kommande bogserbåtar ägt rum. Hamnbogserarna kommer att stärka Försvarsmaktens marina logistikfunktion och innebära ett ordentligt lyft för marinens förmåga till bogser- och sjöarbeten. Fartygen är planerade att levereras till Försvarsmakten under 2024.

bogserbåt
bogserbåt
Fartygen kommer att ha en längd på sjutton meter och en bredd på sex meter. De föreslagna namnen är Hermes, Heros, Hera och Hebe. Hamnbogserarna kommer att vara ett bra redskap för att hantera förhalningar, bogseringar av fartyg, isbrytning inom hamnområden, närliggande varvsområden men också i tillfälliga basområden. Foto: Illustration av Damen
Henrik Persson
Henrik Persson, chef för Marinbasens Ekipagekompani och Patric Hjorth, chef marinmateriel på FMV tillsammans med representanter för Damen shipyards. Foto: Damen
representanter
I samband med ceremonins avslut fick FMV:s representant Patric Hjorth och Försvarsmaktens representant Jon Mether ta emot fartygsmodeller av Martin Verstraaten, sales director Damen. Foto: Damen
Patric Hjorth
Brigadgeneral Patric Hjorth, FMV:s chef för verksamhetsområde marin, svetsar fast mastfotsmyntet på ett av skotten i ett av de kommande fartygen. En tradition sedan segelfartygens tid. Foto: Damen
plakett
Den numera fastsvetsade plaketten med mastfotsmynten. Foto: Damen
Försvarsmaktens och FMV:s delegation
Försvarsmaktens och FMV:s delegation tillsammans med alla som jobbar med projektet vid Albwardy Damen shipyard i Hamriyah, Sharjah. Foto: Damen

Båtarna byggs av det nederländska bolaget Damen, samma som byggt de två tidigare bogserbåtarna HMS Hector och HMS Hercules. Fartygen kommer att bli 17 meter långa och 6 meter breda och användas i första hand för bogser- och förhalningsarbeten, men är även utrustade med kran och capstan (en form av vinschanordning) för sjö- och transportarbeten.

− ­Det här är jätteroligt! Vi har varit med i processen från start och haft chansen att påverka utformningen tillsammans med FMV. Det känns bra att nu få se fartygen växa fram. Det kommer innebära ett rejält lyft för vår förmåga att stödja marinen, säger Henrik Persson, chef för ekipagekompaniet vid Marinbasen.

Anskaffningen av dessa fartyg är det första steget, fler plattformstyper är på gång till de nya marina basbataljonerna som håller på att utvecklas i Försvarsmakten.