Stora delar av armén övar under Våreld 22

Den 9 maj startar övning Våreld 22. Cirka 4 000 män och kvinnor från fjorton av Försvarsmaktens förband, skolor och centrum samlas då för att öva försvaret av Sverige. Övningen är en viktig del i utvecklingen av armén och är planerad sedan ungefär ett år tillbaka.

Stridsvagnar ur 72. bataljon från P 7 gör eld-rök-bakåt efter att ha observerat ett minfält i anfallsriktningen under ett övningsmoment på Skövde skjut- och närövningsfält under övning Våreld 18.

21-30 maj 2018 samlar övning Våreld 18 en stor del av arméns förband för att öva förmågan att med markstridskrafter försvara Sverige. Övningen genomförs i och omkring Skövde och Karlsborg samt på och runt Kvarn utanför Motala. Skaraborgs regemente (P 4) är ansvariga och planerar övningen där cirka 2 500 deltagare från 12 olika förband deltar. Övriga förband är Södra Skånska regementet (P 7), Livgardet (LG), Livregementets husarer (K 3), Göta ingenjörregemente (Ing 2), Trängregementet (TrängR), Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS), Helikopterflottiljen, Ledningsregementet (LedR), Försvarsmedicincentrum (FömedC), Markstridsskolan (MSS) och Försvarsmaktens logistik (FMLOG).
Stridsvagnar ur 72. bataljon från P 7 gör eld-rök-bakåt efter att ha observerat ett minfält i anfallsriktningen under ett övningsmoment på Skövde skjut- och närövningsfält under övning Våreld 18.

21-30 maj 2018 samlar övning Våreld 18 en stor del av arméns förband för att öva förmågan att med markstridskrafter försvara Sverige. Övningen genomförs i och omkring Skövde och Karlsborg samt på och runt Kvarn utanför Motala. Skaraborgs regemente (P 4) är ansvariga och planerar övningen där cirka 2 500 deltagare från 12 olika förband deltar. Övriga förband är Södra Skånska regementet (P 7), Livgardet (LG), Livregementets husarer (K 3), Göta ingenjörregemente (Ing 2), Trängregementet (TrängR), Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS), Helikopterflottiljen, Ledningsregementet (LedR), Försvarsmedicincentrum (FömedC), Markstridsskolan (MSS) och Försvarsmaktens logistik (FMLOG).
Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

– Den här typen av övning brukar genomföras varje år vid ungefär den här tiden. Det är främst en slutövning för de värnpliktiga i Arméns södra förband, men fyller även flera andra funktioner, säger övningsledare Stefan Pettersson.

Utöver att fungera som slutövning för de värnpliktiga i södra och mellersta Sverige, så är den också en repetitionsutbildning för viss krigsplacerad personal. Den ger även en möjlighet för träning och utveckling för anställda soldater, samt elever på Försvarsmaktens skolor. Det är flera mål som ska nås under de knappa två veckor som övningen pågår. Under den första delen av övningen får de som utbildas på skolorna chansen att vara chef på de förband och i de staber som de kommer att arbeta på när de är färdigutbildade.

– För de värnpliktiga är detta kulmen av cirka ett års utbildning där de under våren succesivt har varit med om höjda svårighetsgrader på övningarna som leder fram till Våreld. Man kan se det som att detta är deras examensprov där examineringen går ut på att kunna krigsplacera hela förband för att använda om det skulle behövas.

Den krigsplacerade personal som kallas in är tidigare värnpliktiga som ska repetitionsutbildas under övningen tillsammans med reservofficerare och tidvis anställda soldater. Årets fokus för detta är 42:a pansarbataljonen och 1:a tungtransportkompaniet på P 4.

– Sammansättningen av bataljonen och kompaniet blir ungefär 50/50, där halva delen är värnpliktiga och den andra delen är pliktpersonal och tidvis anställd personal. Efter att ha övat på olika håll i starten av övningen ska de sedan sammanföras till en helhet och då kunna lösa uppgifter som de skulle ha i ett läge av höjd beredskap. Det är viktigt att vi tar vara på dessa tillfällen att öva hela krigsförband, säger Stefan Pettersson.

Eftersom övningen genomförs på stora avstånd – från Västra Götaland via Småland ner till Skåne – är den också en bra möjlighet att träna på att flytta större förband snabbt.

– Det är en nödvändig del i övningen eftersom vi måste vara beredda på att verka i hela landet om det skulle behövas, avslutar Stefan Pettersson.

 

Läs mer om Våreld här!