Hemvärnet stödjer Jordbruksverket med insatser mot fågelinfluensa

Efter att fågelinfluensa spridit sig vid Sveriges största äggproducent i Mönsterås, Kalmar län, fick Södra militärregionen en stödbegäran från Jordbruksverket och Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) om att hjälpa till vid sanerings- och desinficeringsarbetet av anläggningen efter att cirka 1,3 miljoner värphöns avlivats. Hemvärnet bidrar med 30-40 personer, som kommer att arbeta med insatsen fram till mitten av februari.

Stöd till samhället. Södra militärregionen.
Stöd till samhället. Södra militärregionen.
Den provisoriska tältstaden där hemvärnssoldaterna arbetar.
Stöd till samhället. Södra militärregionen.
Det tar ca 30 minuter att klä på sig rätt för att sedan arbeta i ett antal timmar i den täta dräkten. Foto: Försvarsmakten

Det är ett tungt och svårt jobb och personalen arbetar i heltäckande skyddskläder, vilket är både varmt och svettigt. De avlivade hönsen transporteras bort för destruering och därefter saneras anläggningen. Nyligen avslutades två liknande stödinsatser vid anläggningar i Skåne, även de drabbade av fågelinfluensa. Överste Jan Pålsson, chef för Södra militärregionen, följer verksamheten noga, då det sliter hårt på hemvärnspersonalen.

– Jag känner en oerhörd stolthet för personalen som ställer upp på mycket kort varsel. De axlar verkligen ansvaret och sliter för samhällets väl. Trots att det inte är deras ordinarie verksamhetsområden, ser man innovativa soldater som tar tag i ledning, logistik och löser tunga uppgifter. De är värda mer än ett stort tack, säger Jan Pålsson.