Laseropererade ögon nu godkända för samtliga pilotkategorier

Tidigare har laseropererade ögon inte tillåtits för dem som ansöker till stridspilotutbildning. Det har nu ändrats.

Flygmedicinsk ansvarig i flygvapnet, flygöverläkare Håkan Sköldefors, har fattat beslut att godkänna viss typ av synförbättrande laseroperationer för de som ansöker till pilotutbildningen. Detta förutsatt att sökanden klarar av ögonspecialistundersökning vid medicinsk antagningsundersökning.

Beslutet gäller samtliga pilotkategorier, även stridspiloter.

– Detta gör att det nu öppnas möjligheter för fler kandidater att ansöka till testerna för stridspilot, vilket breddar urvalet. Mycket positivt, säger ställföreträdande flygvapenchef Anders Persson.

Flygvapnet har tidigare tillåtit denna typ av synförbättrande laseroperationer vid antagning till transportpilot. Metoderna för ögonoperation med laser har utvecklats över tiden och i långtidsuppföljningen på denna typ av operation kan det inte konstateras ha en negativ påverkan som skulle kunna utgöra hinder för personal i flygande tjänst.