Utbildningsutvecklare blickar framåt

På ett systematiskt sätt upprätthålla och utveckla pedagogisk kompetens. Så kärnfullt beskriver utbildningsutvecklarna på Utbildningsenheten, Magnus Persson och Lucy Larsson sitt uppdrag.

Utbildningsutvecklarna på FMTS, Magnus Persson och Lucy Larsson.
Utbildningsutvecklarna på FMTS, Magnus Persson och Lucy Larsson.
FMTS utbildningsutvecklare Magnus Persson och Lucy Larsson. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Hugo Danielsson från Grundläggande teknik-avdelningen på FMTS bedriver fjärrundervisning.
Hugo Danielsson från FMTS Grundläggande teknik-avdelning bedriver fjärrundervisning. Foto: Lucy Larsson/Försvarsmakten
Klassrum utan elever, men undervisningen fortsätter.
Inga elever i klassrummen, men undervisningen fortsätter. Foto: Lucy Larsson/Försvarsmakten
Johanna Gidlund på Grundläggande teknik-avdelningen på FMTS håller en fjärrutbildning.
Johanna Gidlund, lärare på FMTS Utbildningsenhet, håller en fjärrutbildning. Foto: Lucy Larsson/Försvarsmakten

Nätbaserat lärande är reglerat som utbildningsmetod inom Försvarsmakten där stöd till lärare inom digitalisering av undervisningsmaterial är en viktig del av pedagogikutvecklarnas arbete. Med utvecklingen inom området, blir det hela tiden enklare att producera utbildningsmaterial med allt högre kvalitet. Mobilen kan till exempel numera användas som ett pedagogiskt verktyg.
– Med en ny generation personal och elever krävs fler metoder, till exempel ytterligare användande av FM lärplattform och vårt nya klassrum Vidsel som har en studiemiljö för aktivt lärande, säger Magnus Persson och tillägger:

– Kan fler lärare använda FM lärplattform på ett effektivt sätt, kan det underlätta för både lärare och kursdeltagare när volymerna ökar.

Corona får fart på utvecklingen

I mars när effekterna av Coronapandemin verkligen slog till, ökade behovet och intresset för distans- och fjärrundervisning dramatiskt. Lucy och Magnus anordnade workshops för att lärarna snabbare skulle kunna komma igång med nätbaserad undervisning när eleverna fick stanna hemma. 48 lärare deltog på workshopen, som genomfördes vid två tillfällen.

För tillfället körs ett antal kurser antingen på distans eller i form av fjärrundervisning då läraren möter elever i ett digitalt klassrum via Adobe Connect.
– Eftersom vi är en teknisk skola som måste varva undervisningen med praktiska moment kommer vi att fortsätta identifiera passande nätbaserade metoder för att utöka lärarnas verktygslådor, säger Magnus Persson.
– När pandemin ebbar ut hoppas vi ändå att det ”nya normala” blir att använda FM lärplattform i högre utsträckning. Den här krisen har visat att skolan har bra resurser och kompetens som vi kommer att kraftsamla för att utveckla vidare, säger Lucy Larsson.

Framåt

Just nu samlar Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet (FMLOPE) in de erfarenheter som dragits om nätbaserat lärande i Försvarsmakten under Coronapandemin.
– På FMTS har sektioner och lärare själva redan agerat, bytt erfarenheter med varandra och med oss på ett fantastiskt sätt, berömmer Magnus.

Vad som ska undervisas har lärarna i allmänhet en mycket bra uppfattning om, och kunskaper i, men många gånger efterfrågar lärarna fler metoder i hur saker kan undervisas.
– Vår uppgift är att systematiskt upprätthålla och utveckla pedagogisk kompetens, säger Lucy Larsson.

Nästa steg i kompetensutvecklingsstrategin för FMTS lärare är en kurs i att planera kurser för nätbaserat lärande. Det blir en tvådagarskurs som hålls i början av juni.