Försvarsmaktens första språktest i egen regi

Utan att kringgå Corona-restriktionerna lyckades Försvarsmaktens språklärare genomföra det första Stanag-testet i engelska i egen regi.
Testet ägde rum på Markstridsskolan den 17 mars med sex elever från Högre specialistofficersutbildningen (HSOU).

Försvarsmaktens Stanag-team, från vänster: Jenny Lindquist (Markstridsskolan), Mari Luur Söderlund (Logistikskolan), Carina Gossas (Tolkskolan), Mattias Gerdin (Markstridsskolan), Mariamma Martin (Högkvarteret, teamledare), Stephen Haughey (Tolkskolan), Olga Lindström (Sjöstridsskolan), Jerôme Josserand (Tolkskolan) och Magnus Mimer (chef Tolkskolan). Foto: Försvarsmakten

– Eleverna tyckte att testet var utmanande och svårt, men samtidigt intressant och väldigt lärande. De var också mycket nöjda med vårt sätt att lösa uppgiften med tanke på Corona-läget, säger Jenny Lindquist, språklärare på Markstridsskolan tillsammans med Mattias Gerdin.

Stanag står för Standardization Nato Agreement, som sammanfattar ett stort antal dokument som reglerar det mesta av den militära verksamheten inom Nato och för nationer med olika slags samverkansavtal med alliansen.
Stanag 6001 tar sikte på språkförmågan.

BESKRIVER FÖRMÅGAN

– Det är ett dokument som beskriver förmågan att läsa, lyssna, tala och skriva på en skala från ett till fem. Vi testade HSOU-eleverna i engelska på nivåerna två och två plus, som kallas ”functional”, och tre, som kallas ”professional”. Nivåerna fyra och fem, ”expert” respektive ”highly articulate native”, testar vi inte överhuvudtaget, förklarar Jenny.

Testresultatet ligger som grund för individens Standardised Language Profile (SLP), som har formen av en fyrsiffrig kod.

SLP 3333 betyder godkänd på nivå tre i Stanag-testets fyra delmoment.

– Många svenskar är vana vid att läsa och lyssna på engelska, men inte lika vana vid att tala och skriva. Detta märks också ganska ofta på elevernas SLP:er, de har sällan treor rakt över.

TOG ÖVER ANSVARET

Första januari 2020 tog Försvarsmakten över ansvaret för Stanag 6001-testerna från Försvarshögskolan.

Mariamma Martin, Försvarsmaktens ämnesföreträdare språk, var drivande i övergången och leder nu STANAG-teamet, vars engelska del består av: Jenny Lindquist och Mattias Gerdin (Markstridsskolan), Stephen Haughey (Försvarets Tolkskola i Uppsala), Olga Lindström (Sjöstridsskolan i Karlskrona) och Mari Luur Söderlund (Logistikskolan i Skövde).

– Och till skillnad från tidigare erbjuder Försvarsmakten även Stanag-tester i franska. I den franska delen av teamet ingår Carina Gossas och Jerôme Josserand från Tolkskolan.

BEHOVSSTYRT

Försvarsmaktens Stanag-team påbörjade sitt arbete under 2019 med att ta fram och utveckla tester, skrivuppgifter och ljudfiler. Det framtagna materialet utvärderas löpande såväl inom som utom gruppen, med hjälp av elever och andra kollegor, för att kvalitetssäkra giltighet och mätbarhet.

­– 2019 var ett ganska tungt år, med många resor till Stockholm och Uppsala, men nu har det börjat lätta upp och det är skönt att vi nu genomfört vårt första skarpa test.

Ytterligare en nyhet sedan Försvarsmakten tog över ansvaret är att testerna ska vara behovsstyrda. Ingen får ta ett Stanag-test utan direkt anledning.
Om en person ska börja arbeta i en befattning utomlands, eller av något annat skäl behöver en SLP, ansöker chefen hos produktionsledningen utbildning (Prod Utb) och Mariamma Martin om att den underställda ska få ta ett Stanag-test.

KREATIV LÖSNING

HSOU-eleverna till exempel ska kunna ingå i internationella staber. Därför tog kurschefen för HSOU beslutet att eleverna skulle Stanag-testas under 2020.
Ett beslut som verkställdes på Markstridsskolan den 17 mars. Men inte utan ett kreativt förspel. Coronavirusets framfart krävde en stor dos nytänkande från Stanag-teamets sida.

– Momenten läsa, lyssna och skriva genomfördes i sal på Markstridsskolan med en övervakare. Taltestet genomfördes som telefonintervjuer med hjälp av högtalartelefon och inspelningar på diktafon.

Nu återstår rättning, analys och administration av testerna, ett arbete som kommer att utföras gemensamt av Stanag-teamet via video- och telefonkonferenser.

– Det kommer att kännas som en riktig fjäder i hatten när vi får dela ut våra första certifikat, som det står Försvarsmakten på, säger Jenny Lindquist.