Olika granater, varierande väder och flera sinnen

1291:a granatkastarplutonen levererar alltid eld i målet

Under fyra övningsdagar i mitten av oktober har 1291:a granatkastarplutonen ur Norrbottensbataljonen övat i Boden. Med utbildning på nya granattyper och skjutningar i olika ljus- och siktförhållanden har plutonen vässat sina kunskaper.
– Alla jobbade som tusan för att det skulle gå snabbare och effektivare. Atmosfären och stämningen inom plutonen känns väldigt lovande, säger plutonchef Jörgen Ågren.

Eldledaren observerar nedslagen från rökgranaterna och den avskärmande röken. Foto: David Hakeberg
Per Sundberg (till vänster) arbetar tillsammans med sin kollega för att måluttaget ska bli rätt. Foto: David Hakeberg/Försvarsmakten
Plutonen använder en 120mm granatkastare, samma typ som används av manöverförbanden i övriga Försvarsmakten. Foto: Jenny Silverplatz/Försvarsmakten
Eldledarna observerar och reglerar den indirekta elden. Foto: David Hakeberg/Försvarsmakten
Eldledaren Per Sundberg (mitten) förevisar husmorsknepet för eldobservation vid dålig sikt. Foto: David Hakeberg/Försvarsmakten
Lysgranater används för belysning av stridsfältet. Foto: David Hakeberg/Försvarsmakten
Ljus- och väderförhållanden kan vara en utmaning vid skjutning. Foto: David Hakeberg/Försvarsmakten
Plutonchefen Jörgen Ågren är tacksam över möjligheten att skjuta all typ av ammunition under övningen. Här inför en av mörkerskjutningarna där lysgranater används. Foto: David Hakeberg/Försvarsmakten
Bekämpningschef Urban Lindgren (till vänster) är nöjd efter övningen. "Alla har bidragit till att allt som genomförts vid övningen fungerat mycket bra", säger han. Foto: David Hakeberg/Försvarsmakten

Granatkastarplutonen ska kunna samverka med insats- och bevakningskompanierna inom Hemvärnet. Det handlar inte enbart om att kunna skjuta spränggranater, utan även att lösa andra uppgifter som att belysa mål i mörker med lysgranater eller dölja egen verksamhet med rökgranater.
– Nu har vi nästan skjutit med alla typer av granater; spräng, lys och rök men även Strix, vilket var spännande, berättar Jörgen Ågren

Hårdmålsgranaten Strix används för att bekämpa bepansrade fordon som till exempel stridsvagnar och var en ny erfarenhet för de allra flesta i plutonen.

Utmanande väder

Om det var nästan perfekt väder under den ena skjutdagen så var det desto sämre under den andra, med riktigt tät dimma i stort sett hela dagen. Det försvårade framförallt för eldledarna som skulle observera när granaterna slår ner i målområdet, men det löstes med hjälpobservatörer och ett gammalt husmorstips.
– Ser man inte nedslagsplatsen får man skicka ut hjälpobservatörer några hundra meter bort. Sen tar båda grupperna ut riktningen till granatens nedslagsplats och där de två strecken på kartan möts, där kan man ta ut koordinaterna, förklarar eldledaren Per Sundberg.

– För att få ut riktningen mot de skymda nedslagen så blundar man, sträcker ut armarna, lyssnar och sedan när nedslagsknallen kommer slår man ihop händer och pekar mot målet. Det kanske ser lite märkligt ut, men det blir förvånansvärt korrekt, fortsätter han.

Snart redo

Med de senaste skjutningar är förbandet nu i fas med skjututbildningsplanen och har genomfört de moment som krävs för att det skall kunna vara uppsatt till årsskiftet. Bekämpningschef Urban Lindgren är nöjd.
– Soldaterna som har säkerhetsbefattningar har genomfört skjutningar enligt plan och befäst sina kunskaper som säkerhetskontrollanter. Vad gäller förbandet i sin helhet, har det rått god anda och bra samarbete. Alla har bidragit till att allt som genomförts vid övningen fungerat mycket bra, säger han.

En samövad granatkastarpluton ser nu fram emot nästa krigsförbandsövning till våren.

Är du intresserad av att gå med?
Gör en intresseanmälan på www.hemvarnet.se/ansok och ange 1291:a granatkastarpluton i din ansökan eller kontakta I19-norrbottensgruppen-rekrytering@mil.se direkt via mejl.