Samövning och efterkrigsminröjning

För tredje året i rad har marinen genomfört en minröjningsinsats i Ålands hav, men för första gången har fartyg från finska flottan deltagit. Parallellt med minröjningsinsatsen har man genomfört en funktionsövning syftande till att utveckla förmågan till minröjning.

HMS Trossö ska påbörja bunkring tillsammans med det finska minjaktfartyget Vahterpää.
HMS Trossö ska påbörja bunkring tillsammans med det finska minjaktfartyget Vahterpää.
Det finska minjaktfartyget Vahterpää förbereder sig för att bunkra från stabs- och underhållsfartyget HMS Trossö. Foto: Mika Hartemo/CO Vahterpää
Det finska fartyget Vahterpää bunkrar från fartyget HMS Trossö.
Det finska minjaktfartyget Vahterpää bunkrar dieselbrännolja från HMS Trossö. Foto: HMS Trossö/Försvarsmakten
Stabschef för 4.minröjningsdivisionen i den finska flottan med chefen för 42.minröjningsdivisionen.
Sampo Neste, stabschefen för fjärde minröjningsdivisionen i finska flottan tillsammans med Jonas Forsmark, chefen för 42:a minröjningsdivisionen på Fjärde sjöstridsflottiljen. Foto: HMS Trossö/Försvarsmakten
Minröjningsstaben ombord på HMS Trossö.
Stabspersonalen på funktionsövningen i minröjning bestod av både svenska och finska officerare. Samarbetet mellan nationerna leder till ökad effekt och förmågeutveckling över gränserna. Foto: HMS Trossö/Försvarsmakten

Efterkrigsminsröjning

Sammanlagt lades det under första och andra världskriget ut cirka 170 000 minor i Östersjön. Fortfarande finns en del av dessa minor kvar, uppskattningsvis runt 50 000. Det är svårt att säga en exakt siffra då de dokument som finns från efterkrigsröjningarna inte alltid är exakta.

I området där insatsen bedrivits har det hittats runt 80-talet minor de senaste tre åren och under denna insats har ytterligare sex minor hittats. Det visar att insatserna har effekt och antalet gamla minor minskar i våra vatten.

Samarbete med finland 

Sverige och Finland har ett nära försvarspolitiskt samarbete och att finska enheter deltar i vår nationella verksamhet blir allt vanligare. De finska fartygen som deltar är minröjningsfartygen Vahterpää och Purpunpää av Katanpää-klass. Dessa fartyg har till del andra sensorer än våra svenska fartyg, vilket bidrar till ökad effekt och även förmågeutveckling över gränserna.

− Det är väldigt nyttigt för oss att vara här bland annat för att utveckla oss själva, men även roligt att se att samarbetet mellan våra länder går framåt, säger Sampo Neste som är stabschef för den fjärde minröjningsdivisionen i finska flottan och som under insatsen agerat vaktchef i staben.

Det är inte bara förmågan till sjöminröjning som satts på prov, utan även logistikfunktionen och den tekniska tjänsten. Att fartyg emellanåt får problem med sin tekniska utrustning är tyvärr oundvikligt. Under denna vecka har problemen varit få men då det behövts har den tekniska personalen fått bekänna färg genom snabba reparationer och materielleveranser över landsgränserna, något som fungerat bättre än förväntat.

resultatet

Som tidigare nämndes har det under den gångna veckan hittats sex nya minor samt 33 stycken minankare. Att hitta och positionera minankare ger oss viktig information kring minlinjernas utsträckning. Styrkan har under insatsen även röjt tidigare hittade minor i området.

Fartygen har genomfört verksamhet inomskärs för att öva specifika moment och utveckla taktiken inom minröjning, men även höjt vår förmåga inom andra dimensioner. Samtliga minröjningsfartyg har genomfört sonarträning och verifiering av sensorsystem. Resultat från såväl minröjningen som övningsmoment kommer att diskuteras vid de avslutande dagarnas erfarenhetsutbyte som avslutar årets funktionsövning.

− Årets funktionsövning och minröjningsinsats har varit lyckad och vi tar med oss många goda erfarenheter. Det är särskilt glädjande att samarbetet med våra finska kollegor har fungerat så väl. Genom denna typ av gemensam verksamhet kan vi dra nytta av varandras kunskap och erfarenhet och därigenom bidra till bådas utveckling och ökade förmåga till minröjning säger chefen för styrkan, kommendörkapten Jonas Forsmark.

De svenska enheterna har samtidigt med minröjningen bedrivit sjöövervakning i de områden de verkat. Att genomföra flera uppgifter parallellt och att snabbt kunna skifta mellan övning och insats är något som är vardag för våra fartyg idag.