Hektisk KU-helg för Blekingesoldater

36:e hemvärnsbataljonen i västra Blekinge mötte årets första vårsol med en KU-helg på F 17 i Kallinge. Soldaterna drillades i sjukvårdstransport, samband och fordonskörning.

36:e hemvärnsbataljonen genomförde en KU-helg i april. Ett 30-tal soldater deltog. Foto: Jens Svensson/Försvarsmakten
Sjukvårdare och kvartermästare från hela bataljonen deltog i utbildningen. Foto: Jens Svensson/Försvarsmakten
Sune Carlsson, Morgan Svantesson och Mikael Oehlrich går igenom skadeläget. Foto: Jens Svensson/Försvarsmakten
Under KU-helgen trimmades också fordonsförare och motorcykelförare i olika färdigheter. Foto: Jens Svensson/Försvarsmakten
Dennis Wihlstrand var instruktör när bataljonen för första gången genomförde ett utbildningspass i sjukvårdstransport. Foto: Jens Svensson/Försvarsmakten

En möjlighet att få lära sig något nytt – men också att förfina befintliga kunskaper. Så kan en KU-helg i 36:e hemvärnsbataljonen beskrivas. I april samlades ett 30-tal soldater på Blekinge Flygflottilj (F 17) för att ta del av utbildningsutbudet.

Bataljonskvartermästare Dennis Wihlstrand var instruktör och höll i en utbildning om sjukvårdstransport för bland annat kvartermästare och sjukvårdare. Under flera teoripass i kombination med övningsmoment fick deltagarna en bild av hur vårdkedjan – från sammanstöt till sjukhusvård – ser ut.

– Alla är duktiga på sitt, men här försöker vi bekskriva hela vårdkedjan, så att alla förstår varför vi gör vissa saker ute i fält, säger Dennis Wihlstrand.

I ett scenario där en hemvärnssoldat såras i strid är det inte självklart att närmaste sjukhus kan erbjuda vård.

– De civila sjukhusen har kapacitet för ett visst antal traumafall. Vid större skadeutfall kommer vi därför att få hänvisningar till andra sjuhus och då är det viktigt att  alla vet varför man arbetar på ett visst sätt i omhändertagandet, säger Wihlstrand.

Det var första gången som hela bataljonen hade ett gemensamt utbildningspass i sjukvårdstransport. Övningsmomenten innebar att deltagarna via Rakel ropade in skaderapporter till staben.

– Vi i bataljonen måste hela tiden ha en uppföljning på var den skadade soldaten befinner sig och på vilket sätt denne transporteras. Jag tror att flera fick en Aha-upplevelse när de skickade in sina meddelanden, där de beskrev skadeläge och åtgärder.

Under KU-helgen trimmades också fordonsförare och motorcykelförare i olika färdigheter. Exempelvis genomfördes en orienteringsrunda genom delar av Blekinge. Dessutom anordnades kompetensprov med terrängbilar och motorcyklar på flygflottiljens övningsplats.