En utmaning i svår terräng och stark värme

Efter fredagens och lördagens verksamhet under Våreld som i huvudsak bestått av transporter och förberedelser var det dags för Andra brigadens styrkor att anfalla in på Prästtomta skjutfält. Tidigt på söndagsmorgonen rullade täten in på skjutfältet anförda av 41:a pansarbataljonen från Skaraborgs regemente.
– Det har varit en mycket utmanande uppgift, vi har mött en motståndare som verkligen har gjort det svårt för oss , men jag tycker vi har löst det på ett metodiskt och bra sätt, berättar överstelöjtnant Mikael Widelund, chef för 41:a pansarbataljonen.

Våreld, en utmaning i svår terräng och stark värme, här syns soldater ur 41:a pansarbataljonen från Skaraborgs regemente under ett sjukvårdsmoment i övningen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Mikael Widelund, chef för 41:a pansarbataljonen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
En pansarskyttepluton ur P 7 ingick i fiendestyrkan, här minerar de en av genomfartsvägarna på Prästtomta skjutfält. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Soldater ur 41:a pansarbataljonens granatkastarpluton förbereder sig för att stödja anfallet med indirekt eld. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Ingenjörbandvagn 120 är ett fältarbetsfordon som ingår i ingenjörbataljonen för att stödja de stridande förbanden med grävarbeten, schaktning och minröjning samt att bygga eller ta bort olika typer av hinder. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
En motoriserad skyttebataljon sammansatt av soldater och officerare ur P 7 och Livgardet under anfall in i Spång, Markstridsskolans anläggning för strid i bebyggelse i Kvarn. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Soldater ur den motoriserade skyttebataljonen gör inbrytning i en av byggnaderna. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Stridsvagn 122 och stridsfordon 90 ur 41:a pansarbataljonen från Skaraborgs regemente. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Utvärdering i stridsträningsanläggningen, STA, efter måndagens strider. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Prästtomta skjutfält består av mycket tätbevuxen skog, smala vägar och stråk vilket gör det svårt för mekaniserade förband att anfalla och ta terräng i högt tempo. Fienden har bestått av en pansarskyttepluton från Södra skånska regementet, P 7, delar av 21:a ingenjörbataljonen från Göta ingenjörregemente, Ing 2, ett hemvärnskompani från Älvsborgsbataljonen och Markstridsskolans IKV-pluton. Fiendestyrkan har bland annat använt sig av mineringar, fördröjande fältarbeten och indirekt eld för att hindra anfallet. Det i kombination med den extrema värme som har varit under hela övningen har gjort uppgiften ganska svårbemästrad.
– Värmen har varit jättejobbig för alla, speciellt för skyttesoldaterna som genomfört långa pass under strid till fots, fortsätter Mikael Widelund.

Bra samverkan

Anfallet fortsatte under hela söndagen och fram till måndag eftermiddag då striderna under årets övning Våreld avslutades. Då hade brigadens förband tagit sig in till lägret i Kvarn och anläggningen för strid i bebyggelse, STA Mout.
– Vi är mycket nöjda med övningen, vi har fått träna hel bataljon och vi har fått öva tillsammans med andra förband, vilket alltid är positivt. Till exempel har vi fått understöd av ett ingenjörkompani och vi har haft  bra möjligheter att samverka med den lätta skyttebataljonen från K 3, som var det förband som kom först hit till Kvarn och kunde ge oss en bra bild av fiendeläget inför anfallet. Vi kunde sedan lösa uppgiften på ett bra sätt, bland annat genom att ta viktiga terrängavsnitt som vi sedan kunde nyttja i kommande skeden i anfallet, säger Mikael Widelund.

Den styrka som letts av andra brigaden har, förutom 41:a bataljonen och brigadspaningskompaniet från P 4, bestått av förband från ytterligare sju regementen. De har varit delar av 31:a bataljonen från Livregementets husarer, K 3, Logistikbataljonen från Trängregementet, delar av sambandsbataljonen och telekrigbataljonen från Ledningsregementet, en motoriserad skyttebataljon sammansatt av soldater och officerare ur P 7 och Livgardet, delar av 21:a ingenjörbataljonen från Ing 2 samt helikoptrar från Helikopterflottiljen.

Uppföljning, stöd och utvärdering

I övningen har dessutom övningsledningspersonal från Försvarsmaktens tekniska skola, Försvarsmedicincentrum, Försvarsmaktens logistik och Markstridsskolan deltagit. De har under hela övningen följt, stöttat och utvärderat förbanden, bland annat med stöd av tekniken i Markstridsskolan mobila Stridsträningsanläggning, STA.