Våreld 18

21-30 maj samlar övning Våreld 18 en stor del av arméns förband för att öva förmågan att med markstridskrafter försvara Sverige.

Övningen Våreld 2017 Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

2 500 deltagare från 12 förband

Skaraborgs regemente (P 4) är ansvariga och planerar övningen där cirka 2 500 deltagare från 12 olika förband deltar. Övriga förband är Södra Skånska regementet (P 7) Livgardet (LG), Livregementets husarer (K 3), Göta ingenjörregemente (Ing 2), Trängregementet (TrängR), Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS), Helikopterflottiljen, Ledningsregementet (LedR), Försvarsmedicincentrum (FömedC), Markstridsskolan (MSS) och Försvarsmaktens logistik (FMLOG)

Övningsområde

Övningen genomförs i och omkring Skövde och Karlsborg samt på och runt Kvarn utanför Motala.

På och omkring övningsområdena kan det förekomma höga ljudnivåer. På civil mark är det i huvudsak förläggningar och förflyttningar. Det kommer vara mycket militär trafik inom och mellan områdena.

I övningen deltar också helikopter som vid vissa moment kan flyga lågt.

Kontakt

Under övning Våreld når du övningsledningen på 0500-46 55 02, övrig tid 0500-46 50 00.

Informationsblad om övningen

Läs mer: Våreld närmar sig

Under samma period genomförs en flygvapenövning i Mellansverige och  marinövningen Swenex i Östra Sverige.