Så ska skyddet mot cyberhot och it-angrepp förbättras

På ett fullsatt seminarium i Almedalen diskuterade Gunnar Karlson, chef för den militära underrättelsetjänsten, Must, cyberhot och it-angrepp tillsammans med Anders Thornberg, chef Säkerhetspolisen Säpo och Dag Hartelius, generaldirektör Försvarets radioanstalt, FRA. De tre var överens om att samverkan är viktigt för att förbättra säkerheten.

Gunnar Karlson
Gunnar Karlson
Gunnar Karlson, Must, Anders Thornberg, Säpo och Dag Hartelius, FRA, diskuterade cyberhot och it-angrepp i Almedalen. Foto: Lena Parkvall/Försvarsmakten

Det säkerhetspolitiska läget i Europa har förändrats och hotbilden mot Sverige är annorlunda i dag än för bara några år sedan. Detta för bland annat med sig ökade krav på att skydda myndigheter och företag mot elektroniska angrepp. Men vilka intressen har angriparna? Och hur kan vi skydda oss? Det var några av frågorna som diskuterades på seminariet.

– Tre saker en angripare kan göra med ett cyberangrepp är att stjäla, störa och förstöra, sa Gunnar Karlson.

Han betonade också vikten av säkerhetsmedveten personal.
– De som hanterar den mest känsliga informationen är personer som vi måste ha väldigt stort förtroende för, sa Gunnar Karlson.

Se seminariet i efterhand på Säpos webbplats.