Övning innebär utveckling

Militärregion syd har funnits som förband sedan 2013. Människorna som utgör förbandet och därmed förbandet självt har definierat och förtydligat uppdrag och förmågor. Under någon vecka i november 2015 träffas staben och dess medlemmar för att lösa nya uppgifter och för att öva sin egen kompetens.

Delar av J9 (Samverkansavdelningen) Foto: Janne Bohman/ Försvarsmakten
Närmast en planeringschef K-J Nyberg. Foto: Janne Bohman/ Försvarsmakten
Intensivt i navet... Foto: Janne Bohman/ Försvarsmakten
Chefen för MR S på förbandsbesök och träffade på ett antal tacksamma asylsökande. Foto: Janne Bohman/ Försvarsmakten

- Ledningsträningsövningen innebär att de kontinuerligt tjänstgörande förstärks med reservofficerare och hemvärnets personal för att hantera nya faktorer i omvärlden och för att ytterligare skärpa förmågan, säger stabschefen Torkel Nordwall. 

Erfarenheterna av tidigare övning har visat att staben behöver ha mer permanent bemanning av vissa funktioner, till exempel i stridsledningsfunktionen. Inför denna övning har därför fler reservofficerare kallats in. Kapten Tobias Blomqvist lämnade Försvarsmakten för nåra år sedan för att arbeta med lokalförsörjningsfrågor i Malmö stad. Nu är han tillbaka och beredd att ge ledningsstöd åt militärregionens samverkansfunktion som finns i  militärsregionens sex län.   

− Jag har fått bra möjlighet att träna på min nya uppgift. Särskilt gillar jag att kunna kommunicera och visualisera en händelse för att sedan se hur den händelsen påverkar framtiden. Det är naturligtvis jätteskoj att träffa nya och tidigare kollegor, säger Tobias om sin nya uppgift    

En av Hemvärnets ledningsplutoner stöder staben med närskydd och att upprätta förbindelser.

− Vår uppgift är att bevaka och stötta staben med expeditions- och transporttjänst. För varje övning blir vi bättre och bättre. Idag har vi övat vakttjänst och imorgon är det transporter som står på schemat, säger Carina berg, chef för ledningsplutonen.

Även för chefen för Militärregion syd, överste Stefan Smedman, som tillträdde sin nya befattning för bara några veckor sedan innebär övningen delvis nya moment och kan dra slutsatsen att det är svårt ”räcka till”.

- Regionen är geografiskt stor och innebär många det innebär att jag måste knyta många nya kontakter. Jag är imponerad av den förmåga staben har visat att parallellt öva och nå målen i ett komplext scenario samtidigt som vi löser uppgiften att stödja Migrationsverket på plats i Malmö och Norrköping, säger Stefan Smedman  

Se fler bilder från parallellövningen i Ystad på Facebook.