Joint Fires - ett sällsynt övningstillfälle för funktionen indirekt bekämpning

Efter en fem dagars lång bataljonsövning för 91. Artilleribataljonen har övningsperioden, benämnt arméövningsperioden, nu gått in i ett nytt skede. Från ensam enhet på Älvdalens skjutfält har nu Artilleriregementet fått besök i form av andra förband som hanterar indirekt bekämpning i Försvarsmakten. Allt för ett enda stort syfte. Att tillsammans öva och träna funktionen inom indirekt eld. Övning Joint Fires har därmed startat.

Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten

En övningsperiod uppdelad på tre delar. En period där förstaskedet avslutades under måndagen, för att strax efter lunch påbörja den andra. Vad som under måndagen till en början innebar återhämtning för stora delar av 91. Artilleribataljon efter bataljonens egna övning, ändrades strax efter lunchtid till att formellt sett växla över till övning Joint Fires. Övningen i sig är ett unikt tillfälle för stora delar av Sveriges förmåga för indirekt bekämpning att öva tillsammans. Funktionen indirekt bekämpning som innebär strid mot avlägsna mål, till exempel med hjälp av artilleripjäser, artilleriradarsystem och stridsflyg. 
— Övningen är väldigt viktig för funktionen indirekt bekämpning, det är ett unikt tillfälle för oss att få öva vår färdighet tillsammans, jag kan inte minnas sist vi hade en liknande övning. Just därför är tillfället oerhört betydelsefullt, berättar momentövningsledaren för Joint Fires, överstelöjtnant, Stefan Hansson.

 

Effekt i målområdet

Måndagens inledning av övning Joint Fires innebar att ytterligare förband, då från södra Sverige, anslöt till Älvdalen och Trängslet skjutfält. Efter den ordergivning som tredje brigadstaben givit strax efter lunch, påbörjades utgångsgrupperingen för samtliga förband. På plats i Älvdalen under övning JF finns förutom Artilleriregementet, A 9, även Livregementets husarer, K 3, Livgardet, Södra skånska regementet, P 7, Norrbottens regemente, I 19 och slutligen Skaraborgs regemente, P 4. Samtliga i Dalarna för att tillsammans få ut så mycket som möjligt under tre hela, intensiva dagar.
— Under övningen så kommer fokus att ligga på skjutningar och skjutmetoder och inte på grupperingar och att stå taktiskt rätt med pjäserna, förklarar överstelöjtnant Stefan Hansson och fortsätter:
— Det viktigaste är att vi får effekt i målområdet.


Älvdalens skjutfält, Trängslet, möjliggör bra förutsättningar för samträning av indirekt bekämpning, detta då fältet som sådant är enormt stort och således alldeles utmärkt för en övning som Joint Fires. Fördelarna med att öva funktionen indirekt bekämpning finns i att samträna så att förbanden tänker lika enligt de reglementen som finns, att förbanden är koordinerade, men även möjligheten att kontrollera de metoder förbanden har. Om tre dagar, när övningen är slut och det är dags för förbanden att bege sig tillbaka till respektive regemente och ort, då finns det framför allt en sak som ska vara bättre än innan övningsstarten:
— När vi lämnar Älvdalen på torsdag så ska vi ha en högre förmåga för indirekt bekämpning inom brigads ram, avslutar överstelöjtnant Stefan Hansson.