Kort om etableringen

Prins Carl-Philip vid återinvigningen av Bergslagens artilleriregemente A 9.
Prins Carl-Philip vid återinvigningen av Bergslagens artilleriregemente A 9.
Foto: Jens Åkerlund/Försvarsmakten
  • Bergslagens artilleriregemente A 9 återinvigdes den 4 december 2022. Invigningen hölls i Brogårdshallen i Kristinehamn och förrättades av Prins Carl Philip, hertig av Värmland, inför 700 ceremonideltagare, inbjudna gäster och allmänhet. Försvarsminister Pål Jonson, överbefälhavare Micael Bydén och A 9:s regementschef Lars O Jonsson höll tal.
  • Den permanenta platsen för Bergslagens artilleriregemente kommer att vara på Harberget i Kristinehamn. Där kommer det byggas ett helt nytt regemente. Spadarna sätts i backen 2025 och 2030 ska regementet ha uppnått full kapacitet. Harberget ligger i östra delen av Kristinehamn, strax söder om E 18 vid utfarten mot Karlskoga. Harberget bedöms ha bra långsiktiga förutsättningar och stor utvecklingspotential för verksamheten. Nu arbetas det fram detaljplaner för exakt var regementet ska byggas, bland annat tas underlag för byggnader och övningsområden fram. Arbetet sker i nära samverkan mellan Fortifikationsverket, Försvarsmakten och Kristinehamns kommun.
  • Fram till 2030 bedrivs A 9:s verksamhet i temporära lösningar. Sedan första mars 2022 finns anställda på plats i Rådhuset i centrala Kristinehamn. I takt med att verksamheten växer behövs större lokaler. Med anledning av det kommer temporära kontorsmoduler med drygt 100 kontorsplatser etableras i nära anslutning till Harberget. Förberedelser pågår för fullt och inflytt beräknas ske i början på 2024.
  • Antalet anställda i Kristinehamn kommer successivt att öka under kommande tioårsperiod. Den ungefärliga målbilden för 2030 är ca 250 anställda vid A 9. Det totala antalet Försvarsmaktsanställda i Kristinehamn beräknas vara ca 350 år 2030. 
  • Artilleriutbildningen för värnpliktiga startade genom Noraskog kompani redan hösten 2021 i Skövde vid Skaraborgs regemente (A 9:s fadderförband). Hittills har två värnpliktskullar utbildats i Skövde, totalt drygt 120 värnpliktiga. Utbildningen flyttas till A 9:s temporära lösning i Villingsberg sommaren 2024. För att kunna bedriva värnpliktsutbildning i Villingsberg kommer både permanenta och tillfälliga byggnader byggas. Inledningsvis kommer ca 100 värnpliktiga utbildas per år i Villingsberg. De som mönstrar nu (födda 2005) har möjlighet att genomföra sin värnplikt i Villingsberg. 
  • Antal värnpliktiga kommer att öka stegvis. Ifrån dagens ca 80, ska vi gå mot ca 250 år 2030 utifrån nuvarande inriktning.
Bergslagens artilleriregemente - A 9
Fakta Bergslagens artilleriregemente - A 9
  • Förkortning: A 9
  • Ort: Kristinehamn
  • Personal: 80