Bergslagens artilleriregemente är tillbaka i Kristinehamn. Återinvigningen skedde den 4 december 2022 och uppdraget är tydligt – artilleriförmågan i södra Sverige ska öka och ett helt nytt regemente ska byggas på Harberget i östra Kristinehamn.

Återetableringen av Bergslagens artilleriregemente är en del i uppbyggnaden av den svenska försvarsförmågan i en tid med osäker omvärldsutveckling. A 9 är ett av de fem nya regementen samt en ny flygflottilj som riksdagen beslutade om återetablering i Försvarsbeslut 2020.

Etableringsarbetet rullar på för fullt. Det nya regementet ska byggas på Harberget. Spadarna sätts i backen 2025 och 2030 ska regementet ha uppnått full kapacitet.  Fram till dess bedrivs verksamheten i temporära lösningar. Sedan 1 mars 2022 finns medarbetare på plats i Rådhuset i centrala Kristinehamn. Värnpliktsutbildningen för de blivande artillerisoldaterna startade redan sommaren 2021 i Skövde vid Skaraborgs regemente (A 9:s fadderförband).

Artilleri – indirekt eld

Artilleri är samlingsbegrepp för tyngre eldvapen som i första hand används för indirekt eld. Indirekt eld innebär att skjuta på mål som inte är synliga från skjutplatsen. Syftet är dels att verka mot motståndaren men också att möjliggöra egen rörlighet på stridsfältet. Artillerisystemet som används är Archer. Archer är en utvecklad variant av Haubits 77B, där pjäsens överlavett har monterats på en tung terrängvagn.

Artilleriet är historiskt beskrivet som ”konungars yttersta argument”. Vår uppgift är att, utifrån krigets krav, leva upp till det ansvar som artilleriet har i strid. Vi arbetar hårt för att utveckla både oss själva och artilleriet. Som artillerister har vi god systemförståelse och ser vår del i helheten. Vi gör alltid vårt yttersta och är alltid väl förberedda.

Bergslagens artilleriregemente - A 9
Fakta Bergslagens artilleriregemente - A 9
  • Förkortning: A 9
  • Ort: Kristinehamn
  • Personal: 80
Karta