Verksamheten i fokus

Borta är nu vinterns bitande kyla, dagarna blir allt ljusare, temperaturen ligger på plusgrader och snön försvinner mer för var dag. Det som en dag var en rekordvinter är nu ett minne blott. På Artilleriregementet i Boden summeras verksamhetsåret som hitintills har avverkats.   

Ödemarksutbildning i Kvikkjokk. I Boden och på Artilleriregementet blir dock dagarna allt ljusare, temperaturen ligger på plusgrader och snön försvinner mer för var dag. Foto: Fredrik Möller/Försvarsmakten
Skjutning 12cm granatkastare. Foto: Fredrik Möller/Försvarsmakten
Vapenskola KSP90/B. Foto: Fredrik Möller/Försvarsmakten

Under årets gång har verksamheten varit intensiv på 91. artilleribataljonen och dess fyra kompanier. Ett av dessa är 912. pjäskompaniet där man bland annat genomfört vapenskolor för understödsvapen, ödemarksutbildning i Kvikkjokk, minutbildning med tillhörande sprängförevisning och en kompaniövning. Resultatet av verksamheten har lett till ett ökat förtroende, både på trupp- och bataljonsnivå, för egen förmåga att lösa de uppgifter kompaniet kan komma att ställas inför. 912. pjäskompaniet har med andra ord kommit långt sedan 2013 då kompaniets första kontinuerligt tjänstgörande soldater tog anställning.

 

Nya tillskott

I veckan avslutades den tre månader långa GMU, grundläggande militärutbildning, på Artilleriregementet. En avslutning som betyder ett tillskott på 76 soldater till bataljonen, och nästan en fördubbling av personalen på 912. pjäskompaniet.
— Kompaniet får ett stort nytillskott med soldater, vilket kommer att lyfta hela verksamheten och stimulera såväl redan anställda soldater som befäl. I stort sätt samtlig personal kommer att vara involverad i utbildningen av våra nyanställda kollegor, säger Daniel Hellberg, kompanichef på 912. pjäskompaniet.

Nästa stora utmaning ligger inte långt i framtiden. Till sommaren genomförs Arméövning 15, en Joint Fire övning och en bataljonsövning i snabb följd, i det som kallas Arméövningsperioden. Hela bataljonen kommer delta, vilket betyder att förbandet snabbt måste utbilda de nyanställda för att dessa ska kunna verka och fungera i sina grupper och befattningar.
— Målet har varit och är mot Arméövningsperioden att leverera önskad effekt på rätt tid, rätt plats och med rätt utrustning, avslutar kompanichef Daniel Hellberg.