Blev det bra? Ja, kapten!

Under helgen genomfördes en beredskapsövning i Kalmar, en övning i samverkan mellan ett hemvärnsförband och den marina basbataljonen. Övningen var en i ledet med anledning av det försämrade omvärldsläget och de extra miljoner som regering och riksdag avsatt till Försvarsmakten för ökad förbandsverksamhet och beredskap under hösten.

Innan det är dags att ge sig iväg, samlar chefen ihop sina soldater och delar ut deras uppgifter. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
En viktig uppgift för en hemvärnssoldat är att kunna skydda och bevaka. Här kollar de en besökares legitimation innan de släpper in personen. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Soldaterna rullar ner genom stan i sina bandvagnar på väg mot kajen. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Under dagen har man även stöd från luften av en flygtropp som hjälper till med bevakningen från ovan. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
En av Marinbasens gruppbåtar framförs av personal från Ekipagekompaniet som även spelar rollen som utländska sjömän. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Den lätta trossbåten från Ekipagekompaniet kommer in till kaj bara några minuter före Logistikkompaniets lastbil eskorteras till kajen. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Lastningen av vapenmaterielen flyter på utan problem och det hela är över efter en kort stund. "De är så jäkla duktiga", säger Håkan Nilsson, chef för Marina basbataljonen. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Fartyget har fått sin last och kan ge sig vidare med sin leverans. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Under natten har soldaterna utfört en blandning av olika uppdrag. Foto: Mikael Karlsson/Försvarsmakten

Stagneliusskolan i Kalmar hade precis tömts på elever och lärare som gått hem för att ta helg när soldater och befäl ur 34:e hemvärnsbataljonen flyttade in. Skolan användes som tillfällig grupperingsplats för det tillfälligt sammansatta förbandet bestående mestadels av soldater ur insatskompanierna, förstärkta av en trafikpluton från en av Skånes hemvärnsbataljoner.

Att de samlades här var för att de skulle vara med om en beredskapsövning som skulle mynna ut i att eskortera en leverans av vapenmateriel till ett av marinens fartyg. Under natten hade de ungefär hundra soldaterna och befälen olika skydds- och bevakningsuppgifter att lösa. Sömnen fick de turas om att sköta på liggunderlag, men dock under tak i skolan.

När morgonen sen kom gav några av dem sig iväg mot Elevatorhamnen i Kalmar där de skulle upprätta ett tillfälligt skyddsobjekt. Övriga gjorde sig redo att utföra eskorten och begav sig till avsedd mötesplats.

Chefen för den marina basbataljonen, Håkan Nilsson var på plats och följde övningen och eskorten på nära håll.

– Det fungerade precis som det ska. Det är en helt rimlig uppgift för ett hemvärnsförband att kunna lösa. Och den här hamnen i Kalmar precis som någon annan hamn är lämplig att använda vid den här typen av övning, säger Håkan Nilsson.

En annan som var nöjd efteråt var bataljonschefen kapten Hans Karlsson som skickade hem sina soldater med ett antal uppmuntrande ord.

– Ja, de har skött sig jättebra, Hemvärnet är viktigt och har en viktig uppgift att lösa, avslutar Hans Karlsson.