Årets högvakt genomförd

Under två veckors tid, dag som natt och i ur och skur, har personal från första flygbasbataljon bevakat Stockholms och Drottningholms slott. 

Vakthavande major F 17 lämnar av till Livgardet Foto: Joakim Hiertner/Försvarsmakten

Huvuddelen av personalen tillhör 15:e flygbaskompaniet från Malmen och 13;e flygbaskompaniet från Ronneby. Uppgiften är mycket personalkrävande.

− Eftersom högvakten sträckt sig över en tvåveckorsperiod har det krävts dubbla högvaktsstyrkor, vilket innebär att totalt ungefär 150 personer från bataljonen varit inblandade, sägervakthavande major Johan Heimdahl.

Han är till vardags kapten och tillförordnad chef på 15:e flygbaskompaniet och har tillsammans med ställföreträdaren på kompaniet, kapten Markus Claesson, ansvarat för högvakten.

− Vi är mycket nöjda med resultatet, säger båda två. En stor fördel har varit att ny personal har blandats med personal med mycket stor erfarenhet av att genomföra högvakt, fortsätter de.

Såväl flottiljchefen, bataljonchefen och personal ur bataljonsledningen har besökt högvakten.

− Jag är mycket imponerad över den professionalism och den goda anda som vår personal uppvisar, framförde flottiljchefen under besöket.